Sjekk hvor de nye sykkeltraseene kommer i Nordre Aker og Sagene

Sykkelprosjektet til Oslo kommune og om sykkelsatsing i Nordre Aker og Sagene. FOTO: Mikael Colville-Andersen / Copenhagenize Design Company

Mange sykkelnyheter på gang i de to bydelene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.02.2017 kl 14:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: I 2017 satses det enda mer på sykkel i Sagene og Nordre Aker, med nye sykkeltraseer i begge bydelene.

Ni nye kilometer

Kommunens mål er å lage ni kilometer med nye sykkelfelt i Oslo innenfor Ring 3 i løpet av året.

– Noe av det viktigste som skal til for at enda flere skal begynne å sykle er å sørge for at vi får ett tett og sammenhengende sykkelveinett. Det er allerede en stor sykkelinteresse i begge disse bydelene, og med gode sykkelforbindelser, så vil enda flere sykle her, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie N. Berg (MDG).

Ifølge pressemelding fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune blir det stadig flere syklister i Oslo. Fra 2015 til 2016 økte sykkeltrafikken med 18 prosent, ifølge kommunens sykkeltellere. Etterspørselen etter nye og bedre sykkeltraseer er derfor stor, og i år vil mange gater i Sagene og Nordre Aker tilrettelegges for sykling.

LES OGSÅ: På Storo ryker bensinstasjonen og verkstedet til fordel for ny sykkelvei

Nordre Aker og Sagene

– Begge disse bydelene mangler gode, tverrgående forbindelser for syklister. Derfor vil vi i år prioritere å få på plass sykkeltraseer her, sier Liv Jorun Andenes, som jobber i Sykkelprosjektet.

Statens vegvesen har sammen med kommunen laget en ny plan for det fremtidige sykkelveinettet i Oslo.

Med utgangspunkt i denne planen er det valgt ut åtte sykkelruter som det vil jobbes særlig med de nærmeste årene. Disse såkalte Byrutene for sykkel, gir sammenhengende sykkelforbindelser innenfor Ring 3.

Fire av byrutene går gjennom Sagene, og to går gjennom Nordre Aker.

Se bildet større

Nye sykkelruter i Oslo. FOTO: Sykkelprosjektet i Oslo kommune

Enveis blir til toveis

Etableringen av byrutene startet i fjor.

– Da ble blant annet den enveisregulerte delen av Sarpsborggata på Bjølsen tilrettelagt for toveis sykling, med et sykkelfelt mot kjøreretningen og et skilt som unntar syklister fra påbudt kjøreretning. Dette er en enkel og effektiv måte å bedre fremkommeligheten for syklister, og er derfor en løsning vi ønsker å ta i bruk mange steder, forklarer Andenes.

Samme løsning er derfor planlagt i de enveisregulerte delene av Jutulveien og Sandakerveien, som begge inngår i byrutene. Stavangergata, Bergensgata og Hans Nielsens Hauges gate er andre gater som kommunen planlegger å tilrettelegge for sykling.

Brosjyrer

– I løpet av vinteren og våren skal Oslo kommune sende ut brosjyrer til alle husstander i de aktuelle bydelene, med informasjon om planlagte tiltak på byrutene. Det er allerede sendt ut brosjyrer i Bydel Frogner. Denne uka mottar innbyggerne i Grünerløkka informasjon, deretter står Sagene og Nordre Aker for tur. Det skal også arrangeres åpne møter for beboere i Sagene og Nordre Aker, opplyser Andenes videre.

– I tillegg vil vi sende ut nabobrev med konkret informasjon om hvert enkelt prosjekt til de som bor i eller i nærheten av gatene vi planlegger tiltak i, legger hun til.

Se bildet større

Sykkelkart Sagene. FOTO: Sykkelprosjektet i Oslo kommune

Tåsenveien

Men det er ikke bare på de nye byrutene at det jobbes med sykkeltiltak. I Tåsenveien er planleggingen av sykkelfelt i full gang.

LES OGSÅ: Tåsenveien tilrettelegges for gående og syklister. Gateparkering må vike

Det samme gjelder Grefsenveien, hvor det skal tilrettelegges for sykkel i forbindelse med oppgraderingen av trikketraseen.

Det vil også komme flere nye bysykkelstativer på Sagene i løpet av året.

LES OGSÅ: Her kan du snart plukke opp en bysykkel

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/byruter-for-sykkel/" target="_blank">Her kan du lese mer om byrutene for sykkel (Oslo kommunes nettsider).

Fakta om byrutene:

Byrutene er Oslo kommunes viktigste satsingsområde på sykkel de neste tre årene. Byrutene utgjør til sammen omkring 55 kilometer, og etablerer forbindelser mellom følgende steder:

  • Byrute 1: Torshov – Vippetangen
  • Byrute 2: Smestad – Tøyen/Galgeberg
  • Byrute 3: Rådhusplassen – Dælenenga/Ring 2
  • Byrute 4: Frogner – Tiedemannsjordet
  • Byrute 5: Frognerparken – Galgeberg
  • Byrute 6: Skøyen – Carl Berners plass
  • Byrute 7: Gaustad – Storo
  • Byrute 8: Nydalen – St. Olavs plass

Planlagte tiltak på byrutene i bydel Sagene i perioden 2017-2019 er:

Byrute 1

Sykkelfelt i øvre del av Sandakerveien: Det planlegges å tilrettelegge for sykling mot enveiskjøring med et motstrøms sykkelfelt i Sandakerveien mellom Bentsebrugata og Vogts gate. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Planlagt gjennomføring i 2017.

Økt trafikksikkerhet ved Sagene skole: I Sandakerveien, mellom Biermanns gate og Ring 2, planlegges flere tiltak for å bedre forholdene for både gående og syklende. Dette er en skolevei, og hensynet til skolebarnas trafikksikkerhet veier tungt. For å bedre sikten, samt frigjøre plass til bredere fortau, er det behov for å fjerne gateparkering på strekningen. I tillegg ønsker man å etablere sykkelparkering og bysykkelstativ ved skolen. Tiltaket er byggesøkt og nabovarsel ble sendt beboere i nærområdet oktober 2016. Planlagt gjennomføring i 2017.

Byrute 6

Sykkel- og kollektivtiltak på Ring 2: I påvente av en fullstendig ombygging av Ring 2, hvor formålet er å legge til rette for trikk og et permanent anlegg for sykkel, planlegges en rekke midlertidige tiltak for å bedre sykkelforholdene og fremkommeligheten for buss. Les mer på Oslo kommunes nettsider.

Tiltak planlegges på strekningen Blindernveien – Vogts gate, og innebærer å lage sykkelfelt der det er plass, legge sykkelfeltet på baksiden av bussholdeplasser, anlegge kollektivfelt på deler av strekningen, samt knytte sammen sykkelforbindelsene som går på tvers. Sistnevnte inkluderer å føre sykkelfeltene i Blindernveien og Ullevålsveien helt frem til Ring 2. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Planlagt gjennomføring i 2017.

Byrute 7

Sykkel-/busstiltak i Hans Nielsen Hauges gate: Kommunen er i gang med å utrede tiltak for å bedre fremkommeligheten for sykkel og buss i Hans Nielsens Hauges gate. Endelig løsning avklares i løpet av våren. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Gjennomføring av tiltak skjer tidligst i 2017.

Sykkeltilrettelegging i Treschows gate: Treschows gate inngår i den nye planen for sykkelveinettet, og øverste del er også inkludert i byrute 7. Sykkelprosjektet har derfor startet en utredning av mulige tiltak i gata. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Gjennomføring av tiltak skjer tidligst i løpet av 2017.

Sykkeltilrettelegging i Brochmanns gate: Vi utreder alternativer for sykkeltilrettelegging i Brochmanns gate. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Gjennomføring av tiltak skjer tidligst i løpet av 2017.

Se bildet større

Sykkelfelt motsatt kjøreretningen for biler og andre i Sarpsborggata. FOTO: Thomas Brun / NTB scanpix

Sykkeltilrettelegging i Maridalsveien: Det utredes alternativer for sykkeltilrettelegging i Maridalsveien mellom Sarpsborggata og Brochmannsgate. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Gjennomføring av tiltak vil skje samtidig med tiltak i Brochmanns gate.

Byrute 8

Oppgradering av sykkelfelt i Uelands gate: De eksisterende sykkelfeltene i Uelands gate utvides og oppgraderes med rød asfalt. Planlagt gjennomføring i 2017.

Sykkelfelt i Bergensgata: I Bergensgata, mellom Kristoffer Aamodts vei og Stavangergata, planlegges å legge til rette for syklende ved å etablere sykkelfelt på begge sider av veien. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Planlagt gjennomføring i 2017.

Sykkeltilrettelegging i Stavangergata: Det utredes mulige sykkeltiltak i Stavanger. Som et ledd i planleggingen skal det også vurderes tiltak som forbedrer sykkel- og bussframkommelighet, samt det estetiske uttrykket, på Lisa Kristoffersens plass. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Gjennomføring av tiltak skjer tidligst i 2018.

Sykkeltilrettelegging i Sarpsborggata: Sykkelprosjektet utreder alternativer for sykkeltilrettelegging i Sarpsborggata mellom Bergensgata og Stavangergata. Beboere i nærområdet vil varsles nærmere om prosjektet, og gis mulighet for uttalelse. Gjennomføring av tiltak skjer tidligst i 2017.

LES MER FRA SAGENE AVIS HER!

LES MER FRA NORDRE AKER BUDSTIKKE HER!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse