– Sjokkerende utskrivningspraksis ved Ullevål

Sjokkerte tilhørere: Bydelspolitikerne i Nordre Aker.

– Ullevål Sykehus' utskrivningspraksis er umenneskelig, mener Nordre Akers bydelsoverlege Georg Semcesen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.02.2008 kl 12:07

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Sjokkerende beretning: Bydelsoverlege Georg Semcesen (t.v.) i BU-møtet torsdag. BU-leder Egil Ihlen (H) (t.h.) og bydelsdirektør Mona Taasen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nordre Aker:I torsdagens BU-møte ga Nordre Akers bydelsoverlege, Georg Semcesen, en usminket versjon av Ullevål Sykehus' utskrivningspraksis.

– Vi har mange graverende og sjokkerende eksempler på eldre, syke mennesker som har blitt skrevet ut fra Ullevål Sykehus, uten etter vår mening å være ferdig utredet. Dette er rett og slett umenneskelig og uten respekt for de gamle, sa en meget bekymret bydelsoverlege.

Uten legetilsyn

– De siste månedene har vi erfart et økende press fra Ullevål sykehus. Gamle, alvorlige syke mennesker blir skrevet ut og sendt til sykehjem. Og skjer dette i slutten av uken – før og i weekender – er som regel ikke sykehjemmene døgnbemannet med legepersonell, som kan følge opp pasientene på en forsvarlig måte, fortalte bydelsoverlegen, til et sjokkert BU.

Blant annet fortalte Semcesen om en gammel dame på nærmere nitti, som ble skrevet ut med hjerneblødning. Sykehjemmet hun ble sendt til fikk beskjed om at hvis det skulle bli ytterligere symptomer på blødninger i hodet, så skulle hun sendes tilbake. Men sykehjemmet var uten legetilsyn. Kvinnen fikk store smerter i løpet av kvelden/natten, og ble sendt tilbake til sykehuset – alene i taxi – dagen etter.

På spørsmål fra politikerne, om dette kunne skjedd yngre pasienter, svarte bydelsoverlegen at hadde kvinnen vært for eksempel 50 år, så hadde ikke sykehuset skrevet henne ut.

Kasteballer

– Det er selve utskrivningspraksisen som er problemet og som gir de grove og grelle eksemplene. Og som også er med på å gjøre gamle, syke mennesker til kasteballer i systemet. For i henhold til sykehusloven kan vi – etter utskrivningen – ta pasienten med tilbake til Ullevål og be om en ny utredning, sa Semcesen.

Foruten Nordre Aker, er Ullevål lokalsykehus for Sagene, Østensjø, Nordstrand. Søndre Nordstrand, Grorud (barn), og Stovner.

Er i dialogBydelsdirektøren i Nordre Aker, Mona Taasen, kunne fortelle at bydelen har presisert den vanskelige situasjonen overfor sykehuset. Blant annet skal Taasen ha tilskrevet direktør ved sykehuset, Tove Strand.

Kontakter byråden

Og BU vil nå kontakte byråden for velferd og sosiale tjenester om den alvorlige situasjonen for flere, gamle syke mennesker i Nordre Aker .

Per i dag har bydelen et «overforbruk» av sykehjemsplasser på 54, noe som også kan bety 10-talls millioner i budsjettsprekk.

Ullevål Sykehus viser til at det nevnte enkelttilfellet i Semcesens uttalelser til BU-politikerne torsdag kveld er en "gammel" sak, og har ingen kommentarer til bydelsoverlegens kritikk av sykehusets utskrivingspraksis.

- Ullevål Universitetssykehus og bydelsdirektøren har faste samarbeidsmøter hvor aktuelle saker taes fortløpende opp. Ullevål Universitetssykehus har forøvrig ingen flere kommentarer til ovennevnte sak, sier kommunikajonsrådgiver Beate Viktoria Ørbeck ved sykehuset.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse