Utbygger uenig i kritikken: - Skal bygge Nydalen-undergang!

– Vi søker jo ikke eventuelt dispensasjon for å slippe å bygge undergang, men for å bygge den litt lenger bort, sier Pål Hansen i Fri Eiendom AS/Nydalen Bolig AS, her foran hybelbygget.

– Vi søker jo eventuelt ikke dispensasjon fra å bygge undergang, men foreslår å flytte den! sier Nydalen-utbygger Pål Hansen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.06.2009 kl 13:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: Nydalen Bolig AS/Fri Eiendom AS slår nå tilbake på spekulasjoner om at de kommer til å søke ny dispensasjon om ikke å bygge undergang i det hele tatt.

— Det vi har foreslått er å i stedet bygge undergangen i forlegelsen av Sandakerveien, noe vi mener er et mye bedre alternativ. Det vil dessuten løse en del av de trafikale problemene som er ved innkjøringen til Nydalen ved Ringveien, sier Pål Hansen.

Vil søke refusjon

Avisen kjenner også til at undergang-utbygger i etterkant av byggingen, kan søke kommuenn om refusjon for byggekostnadene - eventuelt gjennom rettslige skritt.

— Det fordi vi mener pålegget ikke er berettiget. Og for å unngå eventuelle problemstillinger i ettertid, har vi derfor valgt å forholde oss til offentlige anskaffelsesrutiner, sier Hansen.

— Ikke skyld på Jernbanen

Høyres bydelsutvalgsmedlem, Bent Gether-Rønning, har uttalt til Nordre Aker Budstikke at han forventer at Høyre lokalt og sentralt, ikke vil støtte en eventuell ny dispensasjonssøknad fra utbygger.

— Og å legge skylda på Jernbaneverket for forsinkelsene, blir dumt - det har jo nå gått flere år siden utbygger egentlig skulle bygget undergangen, ihht. rekkefølgebestemmelsen i reguleringsplanen. At etaten nå truer med å trekke tilbake midlertidig brukstillatelse, kan være eneste måten til å få utbygger til å forstå alvoret i saken, sier Gether-Rønning, som foreslår at Statens Vegvesen senker den planlagte gang- og sykkelvegen langs Ring 3 ned på nivå med jernbanesporet, slik at undergangen ikke nødvendigvis trenger å bli så bratt som utbygger har uttalt.

— Bratt i Skoleveien også!

— Alle bratte områder vil være en utfordring for universell utforming. Til sammenligning vil eksisterende undergang ved Nydalen togstasjon, som jo utbygger i stedet foreslår å rust opp, heller ikke oppmuntrer til rullestolbruk videre over gangbrua over Ring 3. Gangbrua kommer nemlig ut i Skolebakken, som definitivt ikke er forserbar for rullestolbrukere, en løsning som heller ikke er i tråd med lokale ønsker, sier Gether-Rønning som understreker at store krefter vil settes inn på at utbygger overholder sin forpliktelse og bygger undergang i forlengelsen av Gunnar Schjelderupsvei.

LES OGSÅ: - Byråden i utakt med etaten

LES OGSÅ: Byråden delt om undergang

LES OGSÅ: Plan og bygg krever undergang nå

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse