Skal dempe konfliktnivået i Maridalen

"Det er de syklistene som selv er mest aggressive som opplever mest aggresjon"

 

Dette store skiltet er det første og eneste skiltet i landet så langt, og nylig plassert ved Brekke. Skiltet skal dempe konfliktnivået mellom bilister og syklister.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.08.2014 kl 16:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BREKKE/MARIDALEN: I fjor lanserte daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) og Vegdirektoratet en ny kampanje som "... skal øke forståelsen mellom syklister og bilister i trafikken. Den kjente syklisten Thor Hushovd har hovedrollen i kampanjefilmen fra i fjor.

- Syklister og bilister har samme rettigheter, men også samme plikter til vegen. Det gjelder å ha forståelse for hverandres behov, vise hensyn og dele vegen, sa prosjektleder Signe Gunn Myre i pressemelding i forbindelse med lanseringen av reklamefilmen.

Les også: Oppfordrer til å ligge midt i veien

Første og eneste i landet

Nå drar Vegdirektoratet kampanjen videre. Det store skiltet som nå er plassert ved Brekke, og inngangen til Maridalen, er det første og eneste i landet så langt. 

- Dette er et prøveprosjekt. Vi ønsker å finne ut om også skilt kan være et virkemiddel som kan tas i bruk i denne samspillskampanjen, og også virke forebyggende for eventuelt konfliktnivå mellom bilister og syklister, kan presseansvarlig Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet fortelle.

Hvordan skal dere måle om dette virker?

- Vi vil etter en stund foreta dybdeundersøkelser, blant annet intervjue også syklister som ferdes langs Maridalsveien. Får vi inntrykk av at skiltet fungerer etter sin hensikt, så vil vi også vurdere å plassere ut flere skilt andre steder i Oslo og landet forøvrig, sier Vinje.

Han kan også opplyse at slike skilt koster rundt 10.000 kroner per skilt.

Les også: Rulleskiløper truet på livet

En omkommer hver måned

Ifølge pressemeldingen i forbindelse med starten på kampanjen, så går det frem at det i gjennomsnitt omkommer en syklist hver måned i trafikken. De alvorligste sykkelulykkene skjer fordi syklisten blir oversett. Klassiske situasjoner er at syklisten havner i blindsonen til store biler, slurver med å bruke lys og refleks eller glemmer å gi tydelig tegn.

- Vi har også flere eksempler der bilister glemmer å se seg over høyre skulder og sjekke dødvinkelen, eller slurver å bruke blinklys. I tillegg viser meldingen til rapport som viser at 70 prosent har opplevd truende og aggressive bilister. Men at det er de syklistene som selv er mest aggressive som opplever mest aggresjon, står det videre i den samme pressemeldingen.

Nasjonal transportplan legger opp til at sykkelandelen skal dobles de neste 10 årene. Det er positivt for folkehelsen, miljøet og bilkøene. Men det er en fare for at konfliktnivået og ulykkene øker i takt med sykkelbruken. Målet for kampanjen er derfor å bygge kunnskap og øke forståelsen mellom bilister og syklister, for å forebygge konflikter og ulykker, også ifølge Vegdirektoratet.

Dele veien

- For bilister og syklister må regne med å dele på vegen. Vi skal fortsette å bygge separate sykkelanlegg, men vi kan ikke bygge oss ut av alle situasjoner. Noen ganger må syklister ut på vegen. Gang- og sykkelvegene er beregnet for skolebarn og andre som er ute på en rolig tur. De er ikke bygd for så rask fart som treningssyklistene holder, sa prosjektleder Signe Gunn Myre.

Om noen år så skal det etter kommunens planer også bygges enten gang/sykkelvei, eller utvidet veiskulder, på strekningen Brekke - Hammern, en strekning på 3.2 kilometer. I tillegg er det "tidligst" i 2017 planlagt oppstart av arbeid med sykkelfelt- og fortau på strekningen fra Brekke til Carl Kjelsens vei. 

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse