Nytt tilsynsutvalg i Nordre Aker: Skal peke på feil

Øystein Paulsen er bruker av dagsenteret på Myrer, og er glad for det nye tilsynsutvalget, som ledes av Ellen W. Ronæss. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nordre Akers nye tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester vil forbedre tjenestene for den enkelte og bidra til enda bedre rutiner, håper lederen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Flere bydeler har allerede opprettet tilsynsutvalg som skal påse at de hjemmebaserte tjenestene utføres som de skal. Utvalget er et kontrollorgan og rapporterer til bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen, og skal peke på forhold som kan forbedres. Det er politisk oppnevnt og uavhengig av de ansatte i bydelen og hjemmetjenesten.

Nærhet til brukerne– Vårt tilsyn kommer i tillegg til statens tilsyn, som gjelder periodisk kontroll av den medisinskfaglige utøvelsen av tjenestene. I likhet med vårt tilsyn finnes også Helse- og sosialombudet samt Eldreombudet som kontrollorganer overfor tjenesteapparatet. Nærhet til brukerne vil være en viktig forutsetning for å føre et godt tilsyn, sier Ronæss.

Frivillig tilbud

Tilsynsutvalget er nedsatt av bydelsutvalget, og består av representanter fra de politiske partiene.

Brukere og deres pårørende, som er misfornøyde med utøvelsen av hjemmetjenestene, kan fortløpende kontakte tilsynsutvalget. Det kan på sin side tilby tilsyn hos den aktuelle brukeren. Alle meldinger som kommer inn blir registrert, besvart og eventuelt videreformidlet til rette instans. I tillegg vil de utføre uanmeldte tilsyn på dagsentre og fellesområder i trygdeboliger, og be om lov til å komme på besøk hos noen brukere. .

– Dette er et frivillig tilbud som er ment for å fange opp der hjemmetjenestene ikke fungerer som de skal, sier Ronæss, og legger til at utvalget har taushetsplikt.

– Jeg tror det gjøres svært godt arbeid av mange ansatte i hjemmetjenesten og deres ledere. Men vi ser at det gjøres glipper; ansatte blir syke, kommunikasjonen svikter, og oppfølgingen er ikke alltid på topp. Vi er opptatt av at det alltid skal vises respekt overfor den enkeltes egne valg. Sammen kan vi kanskje gjøre en forskjell og forbedre tjenestene for den enkelte og bidra til enda bedre rutiner, sier hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse