Skattelistene søkbare igjen

 

På fredag kan du søke i skattelistene på nordreakerbudstikke.no. Les hva folk kan finne ut om deg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.10.2007 kl 19:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Hver høst legges skattelistene ut på likningskontorene og skatteetaten.no for innsyn i tre uker. I år kan også media få tilgang til alle tallene i skattelistene. Dette er første gang siden 2004. De to siste årene er det bare Skatteetaten som har kunnet legge ut listene på internett.

Hvilke opplysninger legges ut?

Mange nysgjerrige nordmenn surfer innom Skattetaten.no de tre aktuelle ukene, og sjekker venner og bekjente. Men hva kan man finne ut om nettopp deg?

Skattelistene inneholder skatteyterens navn, postnummer, poststed, fødselsår for personlige skatteytere og organisasjonsnummer

for upersonlige skatteytere, netto formue, netto inntekt (alminnelig inntekt før særfradrag) og utliknet skatt.

Hva betyr de ulike kategoriene?

Det er særlig inntektsposten som fanger oppmerksomheten når man først er inne på skattelistene og sjekker.

Nettoinntektposten omfatter all skattepliktig inntekt som lønn, pensjon, næringsinntekt, gevinster, renteinntekter redusert med fradragsberettigede beløp.

Slike beløp omfatter minstefradrag, fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt, tap, renteutgifter, men ikke særfradrag. Nettoinntekt viser altså ikke hva vedkommende har tjent!

Nettoformuen er også interessant. Det formuebeløpet som opplyses om på skattelistene er skattepliktig bruttoformue redusert med fradragsberettiget gjeld.

Bruttoformuen omfatter alt fra bankinnskudd, kontanter, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom, private biler med mer.

Det er verdt å merke seg at likningsverdi på eiendom ikke tilsvarer omsetningsverdien. Likningsverdien er langt lavere.

Søk i skattelisteneFredag morgen kan du enkelt og effektivt sjekke inntekt, formue og skatt til alle i hele Norge på nordreakerbudstikke.no.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse