Skeptisk til tilsynsforslag

Sylvi Listhaug (Frp) byråd for velferd og sosiale tjenester, mener tilsynsordningen ved byens sykehjem ikke er god nok. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

Byråd Sylvi Listhaug (Frp) vil bedre bydelenes tilsyn med sykehjemmene. Nestleder i bydelsutvalget i Nordre Aker er lite imponert.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.08.2008 kl 10:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

– Det er ikke tilsynsutvalgene som er hovedproblemet når det gjelder å få frem kritikkverdige forhold ved sykehjemmene, mener Per E. Braseth-Ellingsen (V). Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

NORDRE AKER:– Nå skal vi gjøre tilsynsutvalgene bedre rustet til å føre tilsyn med sykehjemmene, sier byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp).

Det er Sykehjemsetaten som driver Oslos offentlige sykehjem, mens bydelene står for tilsynet. Byråden er bekymret over at tilsynsutvalgene ikke fungerer godt nok i alle bydeler, og vil derfor utarbeide en mal for arbeidet slik at de kan jobbe bedre og mer strukturert. I tillegg skal tilsynsrapportene offentliggjøres på nettet.

– Kun administrasjon

Nestleder i bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker, Per Elling Braseth-Ellingsen (V), er lite imponert over forslaget.

– Det er vel og bra at tilsynsrapportene offentliggjøres, det skulle bare mangle, men det er nødt til å skje noe. Dette er ikke politikk, dette er administrasjon, sier Braseth-Ellingsen.

– Det er ikke tilsynsutvalgene som er hovedproblemet når det gjelder å få frem kritikkverdige forhold ved byens sykehjem. Det er oppfølgingen av tilsynsutvalgenes tilbakemeldinger og rapporter, av nettopp Sylvi Listhaug, Byrådet og Sykehjemsetaten, som er hovedproblemet. Når vi (bydelen) sender fra oss tilsynsrapporter, får vi ikke noe svar tilbake, vi må hele tiden purre og pushe for at det skal skje noe, sier Braseth-Ellingsen, som mener samspillet mellom bydelene og Sykehjemsetaten ikke er godt nok.

– Bedre kommunikasjon

Listhaug er på ingen måte enig i kritikken fra Braseth-Ellingsen. Hun mener de nye tiltakene nettopp vil forbedre kommunikassjonen mellom de forskjellige instansene.

– Den største kritikken mot dette systemet er at det har tatt veldig lang tid å få svar når tilsynsutvalgene har sendt inn rapporter til Sykehjemsetaten, noen rapporter har til og med kommet på avveie. Nå har vi laget en struktur så tilsynsutvalgene skal ha faste rutiner på hvor rapportene skal sendes, og i tillegg får Sykehjemsetaten en frist på seks uker til å svare på avvik i rapportene, sier Listhaug.

Listhaug mener også de nye malene vil gi de forskjellige bydelene lik struktur, og at dette igjen vil gjøre arbeidet lettere for tilsynsutvalgene.

– Jeg har blitt oppringt av forvilte medlemmer av tilsynsutvalgene fordi de ikke vet hvordan de skal gjennomføre tilsynene, sier hun.

Og dette er viktig nettopp for å heve kvaliteten på sykehjemmene:

– Det er positivt at det blir avdekket feil, for det er kun da kan man gjøre noe med dem, sier Listhaug.

Etterlyser medisinsk tilsyn

I forrige uke skrev Aften om 75 år gamle Svein Sundby som var overmedisinert og underernært etter et korttidsopphold på Tåsenhjemmet. Etter å ha blitt hentet hjem av sin datter tok det ikke lang tid før Sundby var i mye bedre form.

Braseth-Ellingsen mener denne saken tydeliggjør at det også er problemer ved det medisinske tilsynet ved sykehjemmene, og at dette er noe Listhaug bør ta tak i.

Også på dette området er det ting på gang, forteller Listhaug.

– Helse- og velferdsetaten skal gjennomføre kvalitetsrevisjoner på alle sykehjemmene i Oslo, og i denne forbindelse vil de også sørge for medisinsk tilsyn, og at medisinbruk og håndtering blir gjennomgått, sier hun.

Det arbeides for øyeblikket med forarbeid, og deretter vil etaten begynne med kvalitetsrevisjonen så snart som mulig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse