ANNONSE
Annonse

Skifter ut forurenset jord i barnehagene

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har skiftet ut forurenset overflatejord i 260 av byens 700 barnehager, både kommunale og private.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.06.2008 kl 10:42

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE
Annonse

OSLO: Alle barnehagene i Oslo er nå kartlagt og tiltak for å skifte ut forurenset overflatejord er med noen få unntak gjennomført. Som en del av prosjektet inngår også utskifting av trykkimpregnert trevirke rundt sandkasser og sandbassenger, skriver Eiendoms- og byfornyelsesetaten på sine nettsider.

Resultater

Det er foretatt kartlegging av overflatejorden i til sammen ca. 700 barnehager. Resultatene viste at det var behov for tiltak i ca. 260 av de undersøkte barnehagene. Dette tilsvarer 38 % av alle undersøkte barnehager. Forekomsten av forurenset overflatejord varierte fra bydel til bydel.

Sentrumsbydelene Gamle Oslo og Grünerløkka hadde prosentvis flest barnehager med forurenset overflatejord. Tendensen var at jo lenger fra sentrum man kom jo færre barnehager var det med forurenset overflatejord.

Analyseresultatene viste at funnene av forurenset overflatejord i hovedsak var knyttet til benzo(a)pyren, bly og arsen. Hovedtyngden av verdiene som overskrider tiltaksgrensene lå rett over, eller tett ved tiltaksgrensen. I tillegg har kartlegginger avdekket bruk av CCA-trykkimpregnert (kobber, krum og arsen) trevirke rundt sandkasser/sandbassenger i mange barnehager, også i barnehager som ikke har jordforurensning.

Arbeidet med utskifting av CCA-trykkimpregnert trevirke startet opp rett etter påske, og så langt er tiltak utført i bydelene Bjerke, Grorud, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.

Arbeidene med utskifting av kantstokker i sandkasser/sandbassenger vil etter planen være sluttført i løpet av 2008. Eiendoms- og byfornyelsesetaten utfører og bekoster tiltakene. Den enkelte barnehage og foreldre/foresatte vil få nærmere informasjon om tidspunkt for gjennomføring av tiltak.

Gjennomføring av jordtiltak

I barnehager der det er funnet verdier som var høyere enn anbefalte grenseverdier er tiltak gjennomført i tråd med faglige anbefalinger. De anbefalte tiltakene var hovedsakelig å dekke til forurenset jord med fiberduk, fylle på ny jord eller grave bort og skifte ut den forurensede overflatejorda.

Omfanget av forurensning varierte fra kun å omfatte et blomsterbed til å gjelde hele utearealet i barnehagen. De etterfylte massene tilfredsstiller SFTs normverdi for mest følsom arealbruk.

Gjenbrukt byjord

Byjord er brukt og gjenbrukt mange ganger og består av bygningsrester, brannrester, husholdningsavfall, industriavfall, tilkjørte gravemasser og lokal naturlig jord.

Dette har ført til at jorda har kunnet motta ulike miljøgifter som arsen, bly, kadmium, kobber, kvikksølv, sink, og PCB. Hver generasjon kan sies å ha lagt igjen sine kjemiske spor og bidratt til at jorda i de eldste bydelene er forurenset, spesielt med bly og tjærestoffer (bl.a. benzo(a)pyren).

Bly stammer fra bygningsmaterialer (spesielt maling, beslag og blyrør) i tillegg til biltrafikk med blyholdig bensin. Tjærestoffene stammer fra ufullstendig forbrenning fra biltrafikk, fyring og bybranner samt fra tjærebredde eller kreosotbehandlede materialer.

Helseeffekter

Oslo kommune understreker at det på tross av for høye verdier i overflatejorden ikke har dreid seg om en akutt helsefare, og at eventuelt påvist forurensing i jorda ikke nødvendigvis gir uttrykk for eksponering av hvert enkelt barn. Det er heller ikke kjent at disse stoffene har forårsaket sykdom eller skade hos barnehagebarn i Oslo.

Det er likevel viktig å redusere den samlede miljøgiftbelastningen hvert enkelt individ utsettes for i løpet av livet. Summen av mange slike påvirkinger over mange år vil på lang sikt kunne utgjøre en helsefare. Begrensning av forurensingsnivåene i jorda er hensiktsmessig som et generelt helsefremmende og forebyggende tiltak.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.