- Skolebehovet tas på alvor

I Nydalsveien 30 C er det ledig tomt til ny videregående skole, sier BU-leder Egil Ihlen (H). Foto: Kristin Tufte Haga

Skolebehovsplanen er igjen ute på høring. - Nå tar Utdanningsetaten Nordre Akers skolebehov på alvor, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Skolebehovsplanen rulleres hvert år, og er igjen ute på høring til de forskjellige bydelene. Planen skal speile det fremtidige skolebehovet i forhold til blant annet befolkningsvekst. Bydelsutvalget (BU) har lenge vært samstemt om at det er behov for flere skoler i Nordre Aker. Utdanningsetaten har laget planen, og nå tar etaten Nordre Aker på alvor.

- Bydelens skoler er mer enn fulle. Det hjelper med rehabilitering og utbygging, men vi trenger også flere nye skoler. Og det ser det ut til at vi kan få nå, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Nye skoler

Både Grefsen og Kjelsås grunnskoler er planlagt renovert og utbygget - sistnevnte også med ny idrettshall. I tillegg foreslår skolebehovsplanen at det bygges ny, videregående skole i Nydalen, i erstatning for den eldre Grefsen videregående. I tillegg skal den nye planlagte skolen ta imot elever fra Sandaker videregående, som er forelått gjort om til en midlertidig 1. -10.-skole for både Sagene og Nordre Aker-elever.

- Avantor har tomt klar i Nydalensveien 30 C. I tillegg foreslår Utdanningsetaten en ny ungdomsskole i området Nydalen/Voldsløkka. Mulige ungdomsskole-tomter kan være Schibsted-tomta ved Sandakerveien rett øst for BI-bygget, eller Heidenreich-tomta ved Voldsløkka, sier Ihlen

En ny ungdomsskole i Nydalen eller ved Voldsløkka skal også ta imot elever fra Tåsen- Berg- og Korsvoll-området.

- Det vil medføre mindre press på Nordberg skole, sier Ihlen.

Ullevål skole

Men ikke alle skolebehovene i Nordre Aker er tatt hensyn til.

- Ullevål skole, 1.-7. klasse, er også full. Utdanningsetaten mener at utbedringsplanene for Marienlyst skole vil løse behovet i området. En bedre løsning er å bygge ut også Ullevål skole, med blant annet ny gymsal og ny etasje på begge fløyene mot John Collets allé, mener BU-lederen.

Bydelsutvalget behandler skolebehovsplanen i kveldens BU-møte.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse