Skolebehovsplanen – SSB

OSLO: Skolebehovsplanen for Oslo rullerer hvert år (første gang i 2005), og skal speile skolesituasjonen innenfor planperioden. Den blir vedtatt av by...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.09.2008 kl 10:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Skolebehovsplanen for Oslo rullerer hvert år (første gang i 2005), og skal speile skolesituasjonen innenfor planperioden. Den blir vedtatt av bystyret på slutten av året/begynnelsen av påfølgende år. Det er utdanningsetaten (UDE)/byrådet som utarbeider og reviderer utkastet for hvert år, og tallene etaten/byrådet legger til grunn, eksempelvis for antatte elevtall for planperioden – er med på å bestemme hvor kommunen skal satse på utvidelser eller nye skolebygg. Og det er utviklings- og kompetanseetaten som utarbeider tallene/prognosene som UDE bruker for sine vurderinger.

Skolebehovsplanen 2005-2015

I skolebehovsplanen for 2005, blir det lagt til grunn en økning i «elevtallsfremskrivningene» i Oslo på rundt 2600 elever i grunnskolen (6-15 år) i perioden år 2005-2015. En sammenlikning med Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for 1. januar 2005 til 1. januar 2006, viser at bare på dette ene året økte denne aldersgruppen (6-15 år) i Oslo med rundt 625. Også for året før, året 2004-2005, økte aldersgruppen 6-15 år med rundt 530.

(Hvor mange av disse barna/unge som reelt begynte på kommunale barne-/ungdomsskoler i Oslo i nevnte år, er ikke hensyntatt i oversikten)

Skolebehovsplanen 2006-2015I skolebehovsplanen 2006-2015 oppjusteres forventet befolkningsfremskrivning for grunnskolealdersgruppen på 5600 personer for planperioden – mer enn en dobling i forhold til året før. Samtidig viser SSBs tall for antall personer i grunnskolealder for samme år (2006), en økning i underkant av 470.

«Moderat» for Nordre AkerI samme skolebehovsplan – 2006-2015, er listet opp prosentvis gjennomsnittlig befolkningsvekst per bydel, per år, i planperioden. Noen bydeler vil få «svært høy befolkningsvekst» mao. 1,5 prosent i gjennomsnitt per år eller mer, noen vil få «høy»; 0,9 til 1,5 prosent i gjennomsnitt, og noen vil få moderat befolkningsvekst 0,4 til 0,9 per år. Og Nordre Aker er plassert i sistnevnte «moderate» kategori. Mens tall fra SSB viser at befolkningsøkningen for Nordre Aker faktisk var på hele 2,5 prosent dette året – fra 41.656 til 42.692 per 1. januar 2007.

Skolebehovsplanen 2007-2015I skolebehovsplanen 2007-2015 er totalt antall økning i grunnskoleelever i Oslo i denne planperioden oppjustert helt opp til 8000. Og nå er Nordre Aker bydel plassert over i kategorien «høy befolkningsvekst» med ca. 1,8 prosent årlig gjennomsnittsøkning for planperioden av elever i grunnskolealder (6-15 år). Det er noe i overkant av de reelle tallene for økningen av personer i grunnskolealder i bydelen dette året. Men som likevel betyr en reell økning på 60 barn/unge i grunnskolealder i løpet av forrige år.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse