Skolen frykter at flere ikke fullfører

Nye fraværsregler bekymrer. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Borte mer enn 10 prosent fra skolen, så får du ikke karakter i faget. – Det fryktes at fullføreprosenten vil synke, ifølge Nydalen Videregående Skole. – Klart signal om at skulk ikke er greit, sier Stortingspolitiker Kristin Vinje (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.03.2016 kl 09:21

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: «Innføring av 10 % fraværsregel for faglig fravær fra neste skoleår skaper bekymring mht "fullføre -og bestå arbeidet» skriver skolen i referat fra driftsmøte 1. mars.

LES OGSÅ: Anmeldelse: Nydalenrevyen har lagt igjen bagasjen. For godt.

10 prosent

Bakgrunnen er Regjeringens nye fraværsregler som skal trå i kraft fra og med skolestart 2016.

Rektor redegjorde i nevnte driftsstyremøte for de nye reglene, som bestemmer at en elev ikke kan få karakter i et fag når fraværet overstiger 10 prosent.

– Fryktes at fullføreprosenten vil synke

– En stor andel av elevene spesielt på yrkesfagene får et så stort fravær på et tidlig tidspunkt. For å få dokumentert fravær kreves legeerklæring. Det fryktes at fullføre- og beståprosenten vil synke som en konsekvens av dette.

LES OGSÅ: Dette med grenser og stedsnavn er ikke så greit. Vet du hvor Arild er?

– Utdanningsetaten i samarbeid med rektorene har tatt kontakt med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og meldt sin bekymring. Driftsstyret deler denne bekymringen, står det videre i referatet.

Nordre Aker Budstikke har også vært i kontakt med rektor.

– Vi har arbeidet en del med kommende forskrift angående 10 % fraværsregel og karakter i fag. Fortsatt står en del arbeid igjen, særlig i forhold til hvordan retningslinjene til forskriften vil fremstå. Det er en del bekymring knyttet til dette temaet på de aller fleste skolene i Oslo, også på Nydalen, sier rektor Linn-Siri Jensen.

Hun legger til.

– Men enn så lenge vet vi altså ikke hva dette ender opp med, men vi venter i spenning.

– For mye ubegrunnet fravær

Kristin Vinje (H), stortingsrepresentant og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteenog som også var i TV2-debatt forrige uke om nye fraværsregler, kommenterer.

Se bildet større

Stortingspolitiker Kristin Vinje (H), selv fra Korsvoll. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

– Vi innfører nå nye fraværsgrenser fordi det er altfor mange elever som har ubegrunnet fravær. Når vi ser at vi har et økende problem med fravær og manglende gjennomføring i videregående skole må vi gjøre noe med det, sier Vinje.

Hun fortsetter.

– Skulk er ikke greit

– Vi mener en slik grense sender et klart signal til elevene om at skulk ikke er greit – de har plikt til å møte opp på skolen – da må det også være greit stille krav om at elevene faktisk møter opp i timen. Det er viktig å hjelpe elevene til å fullføre skoleløpet, og jeg tror dette vil være med på å forberede elevene på at tilstedeværelse også er viktig i arbeidslivet.

Fraværsgrensen som gjaldt før 2009 ble opphevet av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

– Siden da har for eksempel fraværet her i Osloskolen økt fra 7 til 10,5 prosent. Grensen gjelder ikke for dokumentert fravær knyttet til sykdom, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid med mer, tilføyer Vinje.

Og fortsetter.

– Ønsket seg tydelig regelverk

– Det skal naturligvis fortsatt være mulig for elevene å engasjere seg i aktiviteter utenom skolen. Forslaget har vært på bred høring, og et flertall – over 70 prosent av høringsinstansene – har ønsket seg et tydeligere regelverk for fravær. Det å stille krav til elevene er å bry seg om elevene.

– Derfor er det viktig at vi stiller klare og tydelige forventninger til elevene, og jeg synes det er fornuftig at det blir innført en nasjonal fraværsgrense fra og med skoleåret 2016-2017.

LES OGSÅ:

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse