ANNONSE
Annonse

Skoler driver uten godkjenning

100 Oslo-skoler, sju i Nordre Aker, driver uten tilstrekkelig godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern. Byrådslederen er likevel ikke bekymret.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 18.03.2010 kl 12:30

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Formålet med forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, er å bidra til at miljøet i barnehager, grunnskoler og videregående skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Blant annet setter forskriften krav til spiseområder, inneklima, lyd- og lysforhold, sanitærforhold, avfallshåndtering og smitteberedskap.

Store mangler

Undersøkelsen som ble utført i fjor av TNS Gallup, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, viser at 100 osloskoler mangler godkjenning etter forskriften, eller kun har midlertidig godkjenning. På landsbasis er 493 skoler ikke godkjente, mens 328 har midlertidige godkjennelser.

I Nordre Aker er det grunnskolene Engebråten, Grefsen, Kjelsås, Korsvoll og Tåsen, samt de videregående skolene Grefsen og Sogn, som ikke har riktig godkjenning (se faktaboks for detaljer). Tallene sier for øvrig ikke noe om den situasjonen flere av disse skolene er i. Tåsen er under rehabilitering, Kjelsås og Grefsen står foran tilsvarende utbedringer de kommende årene, og vil da oppfylle kravene i forskriften. Både Grefsen vgs. og Sogn vgs. skal begge relokaliseres til helt nye lokaler, i henholdsvis 2011 og 2013.

Prioriterer rehabilitering

– Det er viktig å understreke at ingen av skolene er helseskadelige. Det utføres kontroller, og ingen skoler har blitt stengt. Elevene i osloskolen scorer fantastisk godt på ulike undersøkelser. Ingenting tyder på at dette går ut over læringen, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Han viser til at Oslo fra 2006 til i dag har brukt 2,1 milliarder kroner på skolerehabilitering, og at det fra 2004 er utført over 1900 utbedringstiltak.

– Det er en utfordring at mange skoler er bygget på en tid da dette ikke var hovedtema. Nå er skolerehabilitering og nybygg den største posten på investeringsbudsjettet. To milliarder er et betydelig beløp, og vi vil fortsette med tilsvarende nivå i årene fremover, sier Røsland.

– Kommunene sliter

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener det en utfordring for kommunene å få orden på den miljørettede helseverntjenesten i skolene. Ifølge Utdanningsnytt.no presiserer departementet at det er kommunene som har forsømt sine oppgaver – ikke skolene. Skolene som ikke er godkjente bryter ikke opplæringsloven, men rapporten er et viktig verktøy for helsemyndighetene.

Leder av Elevorganisasjonen, Ingrid Liland, er ikke fornøyd med resultatet.

– Kommunene og fylkene sliter helt klart med å få gjort jobben. Og regjeringa mangler både en plan og penger for å nå målene sine, sier Liland til Utdanningsmytt.no.

- Situasjonen blir bedre

Rektor Anton Rygg på Grefsen skole bekrefter at alt ikke er på stell på skole hans, og peker på ventilasjons-, lys- og toalettforhold som årsaker til at skolen «scorer i feil ende av skalaen». Han bekrefter at både lærere og elever har rapportert om plager som blant annet hodepine, og at ledelsen derfor har vært nødt til å flytte undervisning fra enkelte rom.

– Når det er sagt er det er nok andre skoler som har det langt verre enn Grefsen. Vi driver lovlig, selv om vi ikke er godkjent etter denne forskriften, som er svært streng, sier Rygg.

Grefsen skole står foran en totalrehabilitering og utbygging, og vil om få år bli helt «ny».

– Da vil både godkjenningen være i orden, i tillegg til at vi blir miljøsertifisert. Derfor vil jeg si at Oslo kommune, som eier, har sitt på det tørre når det gjelder Grefsen, sier Rygg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse