ANNONSE
Annonse

Skoleveien skal sikres - arbeidene allerede igang

Korsvollbakken. Foto: BYMILJØETATEN

Blant annet mer belysning, mer trafikksikre veikryss og ikke minst bedre fortau er på gang.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.07.2017 kl 10:38

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Torsdag skrev Nordre Aker Budstikke om jubel i leieren for 11 millioner kroner fra revidert budsjett for Oslo kommune, til utbedringer av skolevei.

Fra høsten blir skolegrensene på Korsvoll endret. Det betyr at de fleste elevene fra Korsvoll skole nå skal over til Engebråten når de begynner på ungdomsskolen, ikke Nordberg skole, som tidligere.

Problemet er at det i dag ikke finnes en trygg skolevei fra Korsvoll og til andre siden av Akerselva. Statisitikken viser at det mellom 1996 og 2016 var 88 trafikkulykker i området, som blant annet omfatter Carl Kjelsens vei, Maridalsveien og Frysajveien.

Trafikkagenten

De kommende 8. klassingene har i vår gått skoleveien med appen Trafikkagenten, og registrert farlige områder på veien. Korsvoll skoles FAU har engasjert seg, og fikk støtte i bydelsutvalget. Bymiljøetaten lagde deretter en liste over sikringstiltak de mener bør på plass.

LES OGSÅ: ADVARSEL: Ting forsvinner fra nabolaget!

Største bevilgning til hurtigtiltak

21. juni kunne de juble på Korsvoll. I revidert budsjett for 2017 vedtok bystyret å bevilge 11 millioner til Bymiljøetaten for å iverksette tiltak på skoleveien mellom Korsvoll og Engebråten.

– Vi jobber nå på spreng for å få på plass flest mulig av de planlagte utbedringene, før skolestart 21. august. Noe av arbeidet er allerede igang, blant annet innsnevringer og utbedring av kantstein og arealer for gående i Tåsenveien og i Korsvollbakken. I tillegg til i Gjerdrumsvei, sa blant annet prosjektleder Vibeke Rørholt i Bymiljøetaten - les hele saken fra i går her, og se kart over planlagte utbedringer.

Korsvoll FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) ved leder Gro Nygaard, er glad for pengene og utbedringene, men ønsker seg mer.

– I tillegg er vi opptatt av fokus på god nok sikkerhet også i Frysjaveien og Maridalsvei-kryssene. I Frysjaveien kjører bilene ofte svært fort og det er ikke tilrettelagt godt nok verken for gående eller syklende, ifølge Nygaard og FAU i nevnte sak i går - les mer her.

Alle kryssene er gjennomgått

Nordre Aker Budstikke har i dag igjen vært i kontakt med Rørholt i Bymiljøetaten, som ønsker å legge til flere utbedringer, som ikke kom frem i gårsdagens sak, med referanse til FAUs uttalelse.

– Alle kryssene i Maridalsveien er gjennomgått. Fartsgrensen er foreslått satt ned til 40 km/t ned til Nydalsveien, slik at det blir 40km/t hele veien fra Brekkekrysset. Det er foreslått fartsdempende tiltak i form av opphøyde gangfelt i følgende kryss i Maridalsveien: Carl Kjeldens vei, Korsvollbakken, ved Nedre Stabburvei og ved busstoppet ved Blåsbortveien, forteller Rørholt.

Arbeidene i gang i Carl Kjelsens vei. Foto: BYMILJØETATEN

I tillegg er det foreslått et opphøyd gangfelt i ifølge Bymiljøetaten det viktigste krysningspunktet i Frysjaveien, i tillegg til en mini-hump - eller busshump.

– Det blir flere fartsdempende humper i Carl Kjelsens vei, Langåsveien, Hansemyrveien, Korsvollbråtan, Korsvollbakken.

Foto: BYMILJØETATEN

På høring

Fartsgrenser og opphøyde gangfelt ligger ute til høring og skal ifølge Rørholt vedtas av byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

– Belysningen skal også forbedres i flere kryss i Maridalsveien. Belysning ligger inne og er bestilt. I tillegg blir flere kryss strammet opp, som gir bedre oversikt, mindre fart og mer trafikksikkerhet for myke trafikanter, forteller Rørholt videre.

Kryssene sistnevnte gjelder, er Maridalsveien og Frysjaveien, Maridalsveien og Carl Kjelsens vei, Frysjaveien og Svensenga, Carl Kjelsens vei og Tåsenveien, og Maridalsveien og Korsvollbakken. I de to sistnevnte kryssene er arbeidene allerede påbegynt.

Bedre fortau

– Bymiljøetaten ønsker også å forbedre fortausarealer utenfor flere av butikkene i området, slik at det blir lettere for myke trafikanter å ferdes der. Frysjaveien blir utbedret som rekkefølgekrav til Frysjautbyggingen. I Frysjaveien skal det bli både nye fortau og sykkeltilrettelegging, men dette kan ikke gjøres ennå, forklarer Rørholt videre.

Hun viser til at det ligger inne ytterligere tiltak for å øke trafikksikkerheten i Maridalsveien, men noen av tiltakene må vente til utbyggingen av sykkelfeltene og nye fortau blir bygget.

Bymiljøetaten vil også som nevnt i forrige sak også starte en prosess for å se på mulighetene for å få en bro over Akerselva som kan brukes hele året.

Kart over endringer som er planlagt fra Korsvoll til Engebråten. Foto: BYMILJØETATEN

LES OGSÅ:

MELD DEG PÅ NYHETSBREV!
Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse