Skriver til miljøvernministeren

Familien Tunsjø/Berger – fra høyre; far Bjørn Berger, mor Aud Iren Tunsjø og sønnen Lasse Tunsjø Berger reagerer på Erik Solheims innspill i forbindelse med markaloven. I bakgrunnen huset som ønskes revet og erstattes med nytt.

Fortsatt ligger byggeankesaken til familien Tunsjø/Berger i Miljøverndepartementet - og familien reagerer kraftig på miljøvernministerens forenkling av byggesaksproblematikken i Marka.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.03.2009 kl 09:04

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARIDALEN: Nordre Aker Budstikke har ved flere anledninger satt fokus på Maridalen-familien Tunsjø/Berger som ønsker å rive et veldig gammelt og lite hus, bebodd av sønnen med familie, og heller bygge nytt og større på eiendommen..

LES OGSÅ: Maridalen-beboere kjemper for bostandarden

Under behandling

Familien har fått avslag av Fylkesmannen med grunnlag i de midlertidge Rikspolitiske bestemmelser (RPB), og har anket saken videre til Miljøverndepartementet. Ankesaken har vært til behandling siden november i fjor, og familien vet fortsatt ikke hvilke regler som vil gjelde for byggesak-anken.

Nå reagerer Aud Irene Tunsjø og Bjørn Berger kraftig på Erik Solheims innlegg angående den nye markaloven, og sender derfor et åpent brev til miljøvernminister Erik Solheim.

Les hele brevet her.

– Forenkler

Familien mener særlig at Solheim gjennom sin fremstilling i Aftenposten 09.03.09 får det hele til å høres enkelt og liketil ut.

– Du mener kritikerne må se nyansene i loven, og hva den skal brukes til. Det er ikke kritikerne, Erik Solheim, som må se og forholde seg til nyansene i loven. Det er byråkratene og saksbehandlerne som i hverdagen skal praktisere den, skriver de i brevet til miljøvernministeren.

LES OGSÅ: Glade for støtte

Forskjellsbehandling

– Eksisterende lovverk fortolkes i dag av ulike saksbehandlere med divergerende resultater og det hersker stor grad av forskjellsbehandling i byggesaker, skriver de.

Tunsjø/Berger er særlig engstelige for er at det skal bli "komplisert, dyrt og antakelig nærmest umulig" å få til nødvendige tidsmessige oppgraderinger, utvidelser og påbygginger av eksisterende boliger og hytter.

LES OGSÅ: Maridalen-lobby på Løvebakken

– Det er overhodet ingen grunn til å tro at Markaloven vil gjøre denne situasjonen bedre. Tvert imot får vi en lov som går utenpå andre lover med nye og flere kompliserte fortolkninger som resultat, skriver paret, som oppfordrer Erik Solheim til å komme og sammenligne byggesaker, slik at han får se forskjellsbehandlingene og urettferdigheten selv.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse