Skryter av Engebråten

Denne gangen er det fagbladet Bedre Skole som kaller Engebråten skole et eksempel til etterfølgelse.

I fagtidsskriftet "Bedre Skole" berømmes Engebråten skole for sin kultursatsing og sine alternative løsninger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.04.2006 kl 16:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Engebråten: Engebråten skole blir trukket frem som en kulturaktiv skole. Fagbladet som utgis av utdanningsforbundet, skryter i en to sider lang artikkel av ungdomskolen på Grefsen. Det legges vekt på at skolen har et nært samarbeid med bydelen og at det satses på alternative læringsarenaer. Engebråten bringer nemlig skoledagen ut. Noen elever får tilbud om et opplegg der de forflytter seg til en brakke ved Linderudkollen én dag i uka. Undervisning og uteaktiviteter der har vist seg som en fruktbar kombinasjon som stimulerer til læring hos de elevene som ikke finner seg til rette med fem dager innendørs på skolen. Rektor Merethe Holmen er glad for å få skryt.

- Vi er i vinden om dagen, og vi setter pris på at det blir sett hvordan kultur kan fremme trivsel i skolen, sier Holmen.

Hun trekker også frem et prosjekt prosjektet Vær og vinn.

- Dette prosjektet med det fine navnet, er et samarbeid med bydelen, og vi har fått midler gjennom Idrett og Utfordring. Elever som trenger det kombinerer undervisning i brakka med friluftsaktiviteter som stimulerer til læring på alternative arenaer, sier rektoren.

Et annet initiativ som applauderes av Bedre Skole er hvordan kultur og kreativitet farger fagene. Engebråten profilerer seg selv som en aktiv og kulturfokusert skole. Under kulturuken som arrangeres hvert år, blandes klasser og trinn, fag og sjangrer. Et eksempel er hvordan elevene fikk i oppgave å bygge en enkel båt som skulle krysse Akerselva rett ved skolen. Den ble bygget ut fra lover i fysikken og oppkalt og dekorert ut fra lyrikken.

Bedre Skole trekker også frem at elevene selv velger sine arbeidsmåter, og hvordan de vil tilnærme seg stoffet. Månedlige kultursamlinger stimulerer trivsel. Rektor Merethe Holmen sier at de har lykkes med å skape en skole der elevene trives og får utfordringer tilpasset sitt nivå.

Redaktør for Bedre Skole, Tore Brøyn, sier at Engebråten skole er en skole med et godt rykte.

- Vi kjenner til at Engebråten unngår mange problemer på ungdomstrinnet som mange andre skoler opplever, og deres løsninger ser ut til å fungere veldig bra, så derfor var det hyggelig å kunne trekke frem Engebråten som et godt eksempel, sier Brøym.

Og en rektor blir selvfølgelig glad for å få ros.

- Det viktigste er likevel at elevene er fornøyde. Og det får vi understreket hver gang vi slår ut både Oslo og hele Norge i elevundersøkelse. Det er godt å vite at skolen vår er trygg selv om vi er en av de aller største i hele landet, sier Holmen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse