- Skuffende av idrettslaget

Ressursgruppen for Korsvollmiljøet ved Christian Næss er lite fornøyd med KILs vilje til samarbeid. I bakgrunnen barnas skøytebane. Foto: Kristin Tufte Haga

- Vi er skuffet over idrettslagets vilje til samarbeid, sier Christian Næss i Ressursgruppen for Korsvollmiljøet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Korsvoll: I februar avholdt Korsvoll Idrettslag (KIL) årsmøte. Forslag om en vurdering av flere tomtealternativene for en ny idrettshall, enn på selve Korsvollbanen, ble nedstemt. Ifølge Ressursgruppen ønsket heller ikke idrettslaget å formelt binde seg opp til naboers ønske om retningslinjer for maks byggehøyde - som dagens klubbhus - noe de opprinnelige planene tilsa. Heller ikke forslag om trafikk- og parkeringsløsninger som bevarer grøntområdene rundt banen, fikk flertall.

- Vi hadde også håpet på at KIL ville forplikte seg til å bevare barnas skøytebane. Men heller ikke den ønsker idrettslaget å spare, sier Christian Næss i Ressursgruppen.

- Dette viser dessverre at KILs medlemmer ikke tar noen hensyn i sin iver etter å få banket idrettshallen gjennom. Jeg synes det er veldig leit, og det taler ikke for gode samarbeidsforhold med nærmiljøet i årene som kommer, sier Næss.

Stort press

Det skjer mye på Korsvoll. Ikke bare planlegges det en ny hall på idrettsbanen. Tomten i Langåsveien 20, rett ovenfor KILs klubbhus, er søkt omregulert fra parkering til boligformål. Tomten er delvis eiet av idrettslaget, og blir i dag brukt til p-plasser, blant annet av besøkende til idrettsbanen.

- I tillegg er brukerne av barnehagen innerst i Langåsveien henvist til å bruke denne plassen til parkering, siden barnehagen med rundt 70 unger har fått dispensasjon fra plan- og bygningsetaten til å opparbeide bred nok vei og nok p-plasser. Idrettslaget reklamerer med 150 000 brukere av en ny hall. Kanskje på tide at bydelspolitikerne og plan- og bygningsetaten ser helheten for vårt lokalmiljø. Hvor mye trafikk og parkering skal dette lille området tåle?, spør Næss.

Protest

Ressursgruppen har også sendt plan- og bygningsetaten en detaljert protest mot omregulerings-forslaget i Langåsveien 20.

- Vi ønsker uansett ikke en ny hall på Korsvollbanen. Likevel har vi gjort plan- og bygningsetaten oppmerksom på brev fra park- og idrettsetaten, datert 11.10.2005, som bekrefter at den i tilknytning til en ny idrettshall "ønsker å tilrettelegge for parkering vis-à-vis klubbhuset". Noe som mange nå ser ut til å ha "glemt". I stedet ønsker idrettslaget å rasere grøntområdene i nærmiljøet på bekostning av flere p-plasser. Det er etter vår mening stikk i strid med kommuneplanen om styrking og bevaring av fri- og grøntområder i byggesonen, sier Næss, på vegne av ressursgruppens flere enn hundre støttespillere.

Urealistisk

Næss mener også at Sissel Eckblads uttalelser i Nordre Aker Budstikke forrige torsdag ikke er i tråd med virkeligheten.

- Å tro at de fleste vil spasere eller sykle til idrettshallen er en virkelighet som Eckblad ønsker seg, men som ikke vil bli realiteten. 150 000 brukere per sesong er veldig mange. La oss tro at i hvert fall halvparten tar bil. Det betyr rundt tohundre biler til og fra banen hver eneste dag. Og det kommer i tillegg til den trafikken som allerede er her, sier Næss.

- Eckblad hevder også at idrettslaget selv ikke vil utbedre trafikk og parkeringsforholdene rundt banen, hvis ikke hallen nettopp blir plassert på banen. Leder av KIL, Lars Dueled, har tidligere påtatt idrettslagets ansvar for nettopp dette skriftlig i nyhetsbrev til medlemmene, sier Næss.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Korsvolls skoles inspektør, Ragnhild Rist, som også har lest Eckblads uttalelser på vegne av idrettslaget.

- I utgangspunktet har vi dekket vårt behov for idrettslokaliteter. At skolen skal bruke en eventuell ny idrettshall på Korsvollbanen på dagtid er det ikke gjort noe avtale om, sier Rist.

Langåsveien

Næss kan også fortelle at kultur- og -idrettsetaten nå har ombestemt seg, og foreslår en plassering av ny idrettshall i flukt med Langåsveien, og ikke langs Åmotveien.

- Det gjør ikke saken bedre for nærmiljøet. Verken estetisk, eller som bedre løsning med tanke på trafikk- og parkeringskaos, sier Næss.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse