Skuffende vedtak

Venstre fikk ikke flertall for hele "rettferdig handel"-forslaget. Her May-Brith Døssland og Per-Elling Braseth Ellingsen.

Nordre Aker: Torsdag stemte bydelsutvalget delvis ned Venstres forslag om at Nordre Aker burde bli en «rettferdig handel»-bydel (fair trade) – av Frp, Høyre og Aps stemmer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.02.2008 kl 13:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

– Stiftelsen FairTrade Maxhavelaar Norge har satt opp noen minstekrav for å få lov til å kalle seg en fairtrade-bydel. Ett krav er at det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen/bydelen. Når BU stemmer for noen av punktene i forslaget, sier de at de ønsker å bli en rettferdig handel-bydel, men at de ikke ønsker forpliktelsene dette innebærer, sier Døssland.

Mnaglet to punkter– Siden Venstre ikke fikk flertall for to punkter i forslaget, blant annet det om nevnte informasjonsarbeid, og punktet om å binde bydelen opp til stiftelsen – med blant annet lenke til FairTrade MaxHavelaar på bydelens nettsider, innebærer at Nordre Aker ikke oppfyller kravene for å kunne kalle seg en rettferdig handel-bydel, fordi vi ikke blir sertifisert. Det er jeg er skuffet over! sier Døssland.

Vil arbeide for fair trade allikevel

– Likevel, det ble flertallsvedtak for at bydelen aktivt skal arbeide for å bli en «fair trade»-bydel innen utgangen av 2008. Det er jo noe, sier Døssland.

Det betyr blant annet at bydelen skal servere varer (kaffe/te o.l.) som er merket «fair trade» når serveringen skjer i regi av bydelens forvaltning – både sentralt og i andre deler av bydelens virksomhet.

I tillegg ble det flertall for at «Bydelsdirektøren skal arbeide videre med å operasjonalisere de bestemmelsene om etisk handel som er fastsatt i kommunens anskaffelsesreglement.»

– Det ligger jo et bystyrevedtak i bunn, om at Oslo kommune skal bli en «rettferdig handel»-kommune. Men fra sentralt hold har ikke saken på alvor blitt satt «ut i livet», og jeg vil nå ta kontakt med våre sentrale meningsfeller og sjekke hvor saken står, sier Døssland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse