– Skyldes en misforståelse

Småhusene i Kapellveien 118 er nå godkjent av Plan- og bygningsetaten, ifølge prosjektlederen. Arkivfoto: Kristin Tufte Haga

Flexbo-husene i Kapellveien ble satt opp uten tillatelse. Men nå har prosjektlederen fått «tilgivelse» fra Plan- og bygningsetaten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.05.2008 kl 08:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: I en redegjørelse Plan- og bygningsetaten har sendt byrådsavdeling for byutvikling går det frem at de fem oppsatte, midlertidige, Flexbo-byggene i Kapellveien 118, som skal huse «uteliggende bostedsløse», har blitt satt opp ulovlig.

Uten tillatelse

– Det hører med til historien at bydel St. Hanshaugen allerede har utplassert brakkene på tomten. Dette skyldes en misforståelse, skriver etaten i redegjørelsen til byrådsavdelingen.

– I meldinger etter paragraf 85 (i plan- og bygningsloven, journ. anm.) skal kommunen samtykke før tiltaket utføres. Bydelen har dessverre ikke vært klar over dette og kontaktet ikke plan- og bygningsetaten før utplassering av brakkene, skriver etaten. videre.

I tillegg går det frem av redegjørelsen at bydel St. Hanshaugen trodde, etter paragraf 85 i plan- og bygningsloven, at dersom man ikke hørte noe fra etaten i løpet av tre uker, så var prosjektet å regne som godkjent.

Tilgivelse

Men nå kan prosjektleder for kommunen, Sven Bue Berger (bydel St. Hanshaugen) fortelle at ting har ordnet seg likevel.

– Byggesaken er ferdigbehandlet i plan- og bygningsetaten, og godkjent på alle punkter, forteller Bue Berger i en mail til Nordre Aker Budstikke, (NAB) og legger til at etaten er kjent med lokal motstand og «... de ulike innvendinger» til saken.

Friluftsetaten sier ja

I redegjørelsen fra Plan- og bygningsetaten til byrådet, går det også frem at uttalelser fra både Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten til prosjektet, måtte på plass før plan- og bygningsetaten kunne behandle Flexbo-prosjektet på nytt.

Plan- og bygningsetaten skriver samtidig at Friluftsetatens uttalelse ville bli tillagt stor vekt, og Friluftsetaten har nå også gitt tilbakemelding på at den ikke har noen innsigelser til prosjektet, selv om det i samme område er registrert «biologisk mangfold». Men i tillegg går det frem av redegjørelsen til byrådsavdelingen, at Plan- og bygningsetaten også ønsket en uttalelse fra bydel Nordre Aker.

– Hvilken uttalelse?

Men ingen på administrasjonsnivå eller politisk nivå i bydelen som NAB har vært i kontakt med, kan fortelle om noen offisiell uttalelse i saken. Derimot sendte Arbeidsutvalget, ved BU-leder Egil Ihlen (H), i mars brev til prosjektlederen, ved Sven Bue Berger, og ba om at Flexbo-saken blant annet må behandles på vanlig måte i bydelsutvalget (BU).

Men så langt NAB kjenner til, er denne henvendelsen fra bydel Nordre Aker fortsatt ubesvart. Hvorvidt prosjektlederen har brukt nevnte brev fra Arbeidsutvalget ved Ihlen, som en «uttalelse» til saken, er ukjent for avisen. NAB har ikke lykkes i å få et svar fra Bue Berger på dette.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse