– Skyver trafikken på oss

Å skyve problemene på andre er vel ingen løsning, sier kjelsåsvei/Kapellvei-beboer Rune Hjelmberg.

Kapellvei-beboere er lite fornøyd med bydelens trafikkforslag. – Å omgjøre Kapellveien til tofils, blir å skyve trafikkproblemene i Lettvintveien over på oss, mener Rune Hjelmberg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.04.2008 kl 12:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: Kapellvei/Kjelsåsvei-beboer Rune Hjelmberg har lest Nordre Akers Budstikkes sak om bydelen, som foreslår overfor Samferdselsetaten å omgjøre nederste del av Kapellveien – fra Kjelsåsveien til Grefsenveien - fra enveiskjørt til tofils. Bakgrunnen for bydelens forslag, er at bydelen mener en slik løsning kan bli en trafikkavlastning for Lettvintvei-beboerne.

– Å skyve problemene over på andre er vel ingen løsning, sier Hjelmberg.

Mange flere beboere

Lettvintveien ovenfor ble av Politiet for noen år tilbake omgjort fra enveiskjørt til tofils - noe som i følge Lettvintvei-beboerne har kraftig økt trafikken og trafikkproblemene i veien, som også er busstrasé for 56-ruta. I tillegg er Lettvintveien nå skiltet med parkering forbudt på begge sider.

– Men det bor mange flere i Kapellveien – sammenlignet med i Lettvintveien. Så å åpne denne delen av Kapellveien som tofils, vil trafikkberøre mange flere enn det gjør i dag i Lettvintveien, mener Hjelmberg, som legger til at det også er institusjoner i nederste del av Kapellveien, med blant annet flere leiligheter.

Institusjoner– Disse institusjonene genererer selv mye trafikk, og krever mye henting og bringing av blant annet minibusser og drosjer, med direkte utkjøring i Kapellveien. Å åpne for tofils, mener vi vil føre til mange farlige trafikksituasjoner, sier Hjelmberg, som tror de aller fleste beboerne i nederste del av Kapellveien mener det samme som han.

– Omgjør Lettvintveien

– Men man kan jo forstå Lettvintvei-beboernes frustrasjon over trafikkproblemene. Den aller beste løsningen er om Lettvintveien igjen blir enveiskjørt fra Grefsenveien til Kjelsåsveien, og at Kapellveien på samme strekning forblir slik den er i dag, mener Hjelmberg.

Sporveien er etter det Nordre Aker Budstikke kjenner til, positiv til å endre ruta i området.

Hjelmberg vil gjerne invitere bydelen på en befaring i veisnutten.

– Så vil bydelen kanskje klarere se hva deres eget forslag innebærer, og endre innstilling overfor Samferdselsetaten, avslutter Hjelmberg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse