Slår seg sammen for å løse energi- og klimautfordringer

SAMARBEIDSPARTNERE: Nils Morten Huseby, administrerende direktør i IFE, Kristin Vinje, visedekan på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, og Inge Jan Henjesand, rektor på BI. FOTO: Handelshøyskolen BI

Å løse verdens energi- og klimautfordringer krever tverrfaglig kunnskap. Derfor går nå Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Institutt for energiteknikk sammen om å danne en energiklynge i Oslo, med mål om å styrke forskningssamarbeidet i regionen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.05.2018 kl 11:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta:

  • Institutt for energiteknikk (IFE) står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE har betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler.
  • Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste og høyest rangerte universitet. UiO er et breddeuniversitet – med åtte fakulteter, to museer, 28.000 studenter og over 6000 ansatte – og et ledende europeisk forskningsuniversitet, med rundt halvparten av Norges tildelinger fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Sentre for fremragende forskning.
  • Handelshøyskolen BI er en privat non-profit stiftelse dedikert til forskning og utdanning. BI er Europas nest største handelshøyskole med en lang erfaring innen opplæring i forskning og utdanning i energisektoren. BI er en av de få handelsskolene i verden som er "tripple crown" akkreditert, og innehar de viktigste akkrediteringene i USA, Storbritannia og EU.

Kilde: Handelshøyskolen BI

NYDALEN: Onsdag 16. mai ble avtalen mellom Universitetet i Oslo (UIO), Institutt for energiteknikk (IFE) og Handelshøyskolen BI (BI) signert på BI i Nydalen.

Avtalen innebærer å styrke forskningssamarbeidet i Oslo-regionen innenfor energisektoren. Målet er å etablere et langsiktig og strategisk samarbeid mellom partene for nye forskningsprogrammer og utdanning som omhandler energi.

Energiklynge

Energiklyngen har som ambisjon å være en katalysator for nye initiativ og samtidig ha en koordinerende effekt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid, opplyser partene i en pressemelding.

– Næringslivet har i mange år organisert seg i regionale klynger, der de utveksler kunnskap og gjensidig styrker hverandre. Partene synes det er på høy tid at forsknings- og utdanningsinstitusjoner lærer av næringslivet, gjennom å bygge en tematisk og regional kunnskapsklynge, heter det i meldingen.

Fra BI er det senter for energi, under institutt for rettsvitenskap, som skal styre aktivitetene. Kunnskapssenteret fremmer forskning og utdanning innen energi med fokus på økonomiske, poliske og organisatoriske spørsmål knyttet til olje, gass, elektrisitet og det grønne skiftet.

Se bildet større

SIGNERTE AVTALEN: Nils Morten Huseby, adm.dir. i IFE, Amir Sasson, direktør for forskningsadministrativ avdeling ved Handelshøyskolen BI, og Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi. FOTO: Handelshøyskolen BI

Forskning, innovasjon og videreutdannelse

– Resultatet er en meget sterk akademisk klynge i Oslo-regionen hvor vi kombinerer ny teknologikunnskap med kunnskap om økonomi, politikk og forretningsmodeller inn mot energisektoren, sier Amir Sasson, direktør for forskningsadministrativ avdeling ved Handelshøyskolen BI.

Sasson legger til at avtalen er en viktig forutsetningen for innovasjon og verdiskaping innen aktiviteter knyttet til energisektoren, med muligheter for samarbeid i flere retninger som forskning, innovasjon og videreutdannelser.

Tre forskningsmiljøer

IFE ser muligheter for å kunne delta i større prosjekter enn tidligere i konkurranse med store internasjonale aktører gjennom en klynge med kunnskapsinstitusjonene på Østlandet.

– Fra IFEs side er vi svært positive til dette samarbeidet. Vi har kompetanse, nettverk og fasiliteter som komplementerer og utfyller hverandre godt. Koblingen mellom de tekniske forskningsmiljøene og miljøene på BI med unik kompetanse på det forretningsmessige er en ny og spennende mulighet. Vi har stor tro på at våre tre forskningsmiljøer til sammen skal levere ny kunnskap som har både akademisk og teknisk tyngde, og som svarer på industrien og næringslivets kommersielle behov, sier Martin S. Foss, forskningsdirektør ved IFE.

Energi som satsingsområde siden 2012

UiO har hatt energi som formelt satsingsområde siden 2012. UiO:Energi har som hovedformål å utvikle og formidle kunnskap for omstilling til et bærekraftig energisystem og bærekraftige samfunn.

Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi, har stor tro på samarbeidet mellom de tre aktørene.

– UiO:Energi ble opprettet med en visjon om å, sammen med partnere i Oslo-regionen, å sette Oslo på kartet innen energiforsking og -utdanning. Avtalen mellom BI, IFE og UiO er et viktig steg mot det målet. Å løse verdens energi- og klimautfordringer krever tverrfaglig kunnskap, og de tre institusjonene utfyller hverandre på en meget god måte.

Satsing i Oslo

Bakken påpeker at det er et godt tidspunkt for å bygge en slik allianse.

– Oslo kommune er stadig mer offensive innen områder som bærekraft, fornybar energi, klima og miljø, og de ønsker et tett og godt samspill med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen. Byen er jo også kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019, og neste år vil være en glimrende mulighet til å vise frem mye av det spennende som skjer i og rundt Oslo. Da er det helt klart en fordel at institusjonene er godt koordinert seg imellom!

LES OGSÅ:

Kultur- og idrettsbyråden om behovene i Nordre Aker: – Det er veldig viktig å få se med egne øyne

Bevilger mer penger til skolene i Oslo: – Gledelig for Nordre Aker

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse