Slik blir bilsikkerheten om noen år

HINDRER PÅKJØRSEL: Innen få år har Erika Jakobsson og hennes kolleger hos Volvo utviklet teknologi som hindrer påkjørsel av mennesker. (Foto: Øivind Skar)

Promilletester og systemer som regulerer fart og avstand kan bli standard på de fleste biler om noen år. Men det vil ramme frihetsfølelsen bak rattet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 10:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

STOPPET: Bilens datamaskin gjenkjente dukken som et menneske og bråstoppet bilen. (Foto: Øivind Skar)

Se bildet større

PROMILLE: Ved rødt i promilletesteren starter ikke bilen uten videre. (Foto: Øivind Skar)

Se bildet større

SKJER IKKE IGJEN: Med rett teknologi i bilen skjer ikke dette igjen. (Foto: APB)

Se bildet større

I BLINDSONEN: Du ser ikke bilen fra førerplass, men kameraet ser den og varsler. (Foto: APB)

Se bildet større

OVERVÅKER: Ved å følge antall øyeblunk, kan en øyescanner avsløre bevissthetsnivået på sjåføren. (Foto: Nissan)

Se bildet større

LESER TRAFIKKEN: Teknologi som hindrer påkjørsel av bilen foran kommer snart. (Foto: APB)

Se bildet større

STYRTE UNNA: Istedenfor å kjøre på hinderet, styrte bilen selv unna. (Foto: APB)

Se bildet større

OVERTAR STYRINGEN: Føreren reagerer ikke på at bilen er på kollisjonskurs med annen trafikk, så datamaskinen i egen bil overtar og styrer unna. (Foto: APB)

GØTEBORG/TOKYO: Det ligger større trafikksikkerhetsgevinst i å utvikle systemer for å hindre ulykker enn å bygge mer kollisjonsmotstand inn i hver bil. Det innebærer at friheten på veien står for fall. Betydelig sikrere biler er en viktig årsak til at faren for å omkomme eller bli alvorlig skadet i trafikken er redusert de ti siste årene. Men fordi bilenes sikkerhet nå er blitt så god, vil det å forbedre kollisjonssikkerheten i samme tempo de neste ti årene trolig koste mer enn det smaker. Andre løsninger har større effekt, mener bilindustrien. Derfor settes fokus nå på føreren og miljøet rundt vedkommende. Produsentene henter fram teknologi som oppdager farer og varsler slik at ulykker unngås. I forlengelsen av dette kommer teknikk som griper inn der føreren ikke reagerer – eller reagerer tidsnok – og overtar styring og bremsing av bilen.

Snart standardutstyr

Her er noe av hva bilindustrien sysler med, og som trolig blir standard utstyr om få år. Noen av teknikkene kan allerede leveres som ekstrautstyr på enkelte merker/modeller:

Fotgjengere:

To til tre år fram i tid vil det dukke opp systemer som klarer å gjenkjenne fotgjengere og bremse bilen så påkjørsel unngås. Biler med varmesøkende kamerateknologi "ser" allerede fotgjengere langs veien lenge før føreren ser dem.

Promilledetektering:

Får man bukt med promilleulykkene, vil antallet trafikkulykker falle dramaisk.

De siste årene har det dukket opp ulike promilletestere som må aktiveres før motoren startes. Volvo tar dette et steg videre med en løs promilletester som overfører blåsedataene direkte til bilens elektronikk. Hos Nissan ser man på løsninger med følere ulike steder i bilen, også knyttet til bilens girspak, som i sum avslører promillekjøreren og setter en stopper for kjøringen.

Gir fra seg kraftig varsling før det smeller. Alle bilens sikkerhetssystemer settes i høyeste alarmberedskap. Systemet kan også kombineres med automatisk bremsing, som iverksettes hvis påkjørsel av bilen foran ellers ikke kan unngås. Dette er en mer avansert bruk av radaren for å følge bilen foran. Volvo har utviklet et system som bremser ned til 15 km/t, men regner med at det kun er et spørsmål om tid før teknikken er pålitelig nok til å stoppe bilen helt. Flere tyske og japanske produsenter er på vei med liknende teknologi. Utfordringen består i å løse problemet med feilvarslinger.

Blindsonevarsling:

Volvo var pionerer gjennom å utvikle et kamerabasert varslingssystem for biler og motorsykler i bilens blindsone. Det tilbys som ekstrautstyr på alle Volvos modeller, men er forholdsvis dyrt å produsere. Andre leverandører ser nå på radarbasert teknologi, og et gjennombrudd skal være nær.

Kjørefeltvarsling:

Varsler når bilen kjører over veiens midt- eller kantlinje uten naturlig årsak. Citroën var først ute med dette og varsler gjennom risting i setet. Andre har pipelyder i bilen eller risting i rattet.

Føreroppmerksomhet:

Bilførere som sovner bak rattet er et betydelig sikkerhetsproblem. Nå har bilprodusentene og deres underleverandører utviklet kamerabasert teknologi som "ser" bilens oppførsel på veien eller registrerer førerens øye- og kroppsbevegelse før det er for sent. Varslingen skjer i form av ilter lyd.

Kjørefeltkorrigering:

Hjelper det ikke med varsling, griper bilens elektronikk inn og tvangsstyrer bilen tilbake på rett spor. Lexus har allerede et slikt system i drift, og Volvo tester det ut med tanke på å unngå påkjørsel av biler i motgående felt.

Bil til bil-kommmunikasjon:

Hos Volvo tester man også ut GPS-basert varsling til bilistene. Et eksempel: Når en bil bremser kraftig, sendes et varsel til de bakenforkjørende om oppbremsingen. Dette kan også knyttes til automatisk bremsing om føreren ikke reagerer på varslingen.

Adaptiv konstantfartsholder:

Holder bilen i innprogrammert konstant fart, men følger samtidig variasjoner i farten til bilen foran. Virker fra 200 km/t og ned til 30 km/t. Dette er en radarstyrt teknikk som allerede finnes tilgjengelig i en rekke biler, særlig de litt dyrere. Først og fremst et komfortsystem, og det virker ikke ved køkjøring.

– Må ha kontrollen

Prosjektleder Jonas Tisell ved Volvo Cars Safety Centre er nøye med å presisere at biler kjøres av mennesker og teknologien først og fremst er der for å varsle og hjelpe, ikke for å overta kontrollen.

– Føreren må ha kontrollen. Vi må ikke ta den fra føreren, sier Tisell.

Likevel innrømmer seniorforsker Thomas Broberg hos Volvo at fremtiden vil bestå av mindre frihet og mer tvang for bilførerne. Og forklaringen er enkel: Fortsatt dør rundt 40.000 mennesker på de europeiske veiene – hvert år. Dette er tall storsamfunnet i fremtiden ikke vil akseptere – og svaret på reduserte ulykker ligger i mer styring av biltrafikken og mindre frihet for føreren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse