Slik blir Nordre Aker Budstikke i 2015

* Fortsetter som nettavis * Papiravisen forsvinner

Kris­tin Tuf­te Haga og Karl An­dre­as Kjel­strup skal drive Nab.no.

Et­ter ti år som pa­pir­avis tar Nord­re Aker Budstikke ste­get inn i frem­ti­den og blir en hel­di­gi­tal lo­kal­avis fra januar 2015.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.10.2015 kl 21:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Kristin Tufte Haga og Karl Andreas Kjelstrup skal drive Nordre Aker Budstikke fra januar 2015 på nab.no.

NORD­RE AKER: Tors­dag 18. de­sem­ber får Nordre Aker bydels beboere Nord­re Aker Budstikke i post­kas­sa for siste gang.

Et­ter ti år som lo­kal­avis for by­del Nord­re Aker fei­rer ju­bi­lan­ten seg selv og tar avi­sen på nett, og ad­res­sen er som før; www.nab.no.

Erfarne journalister fortsetter

Det er jour­na­lis­te­ne Kris­tin Tuf­te Haga og Karl An­dre­as Kjel­strup, som har job­bet i Nord­re Aker Budstikke si­den 2005 og 2007, som vi­de­re­fø­rer lo­kal­jour­na­li­stik­ken på nett.

- Vi gle­der oss til å fort­set­te å være tett på det som skjer i Nord­re Aker. Dette er en bydel med mange engasjerte mennesker. Nye Nab.no skal hol­de deg opp­da­tert og in­for­mert om hva som skjer rundt om­kring i by­de­len, hver dag, sier Kjel­strup.

50.000 innbyggere

- Vi hå­per le­ser­ne fort­set­ter å tip­se om gode og en­ga­sje­ren­de sa­ker. Med nes­ten 50.000 men­nes­ker i Nord­re Aker, så tror vi på en ak­tiv og ak­tu­ell lo­kal­avis også når vi tar ste­get over til ren nett­avis, sier Haga.

I som­mer ble det kjent at det Amedia-eide Me­die­hu­set ditt­Os­lo, som har dre­vet nett­ste­det dittOslo.no og dek­ket alle Oslos bydeler med seks lo­kal­avi­stitler, leg­ges ned ved års­skif­tet.

Mens dittOslo.no ble over­tatt av Nett­avi­sen i sep­tem­ber, blir Nord­strands Blad vi­de­re­ført som abon­ne­ments­avis av Øst­lan­dets Blad. Nå er det alt­så klart at Nord­re Aker Budstikke fort­set­ter på nett.

Ole Christian Corneliussen har forhandlet frem avtalen med Kjelstrup og Haga på vegne av Amedia som eier Mediehuset dittOslo, og sier at konsernet er glade for at ansatte ønsker å drive Nordre Aker Budstikke videre.

Han tror dette er en god løsning for alle parter. Den formelle avtalen om overdragelse skal godkjennes av styret i Mediehuset dittOslo.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 blir Nordre Aker Budstikke ny, som ren nettavis på nab.no. Les mer om det her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å sende en mail.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse