Slik fyrer du økonomisk

FULL FYR: Bruk alltid god trekk, og sørg for et bål med rikelige flammer. Når ovnen så har nådd skikkelig temperatur, kan trekken gjerne settes litt ned. (Foto: Grethe Brandsø)

Det er penger å spare på å brenne hjemme – rent, aggressivt og etter behov.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.02.2008 kl 09:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

HALV PRIS: Sju av ti nordmenn kan fyre hjemme. Har du en rentbrennende ovn eller peisinnsats, og fyrer med tørr ved, varmes du til nesten halve prisen av elektrisk oppvarming.

Etter en varm januar kommer en desto kaldere februar, om vi skal følge fjorvinteren. Vil du holde varmen på en lønnsom og klimavennlig måte, bør du fyre opp vedovnen igjen.

– Du kan komme ned mot 45 øre per kilowattime, nesten halvparten av netto strømpris, hvis du bruker ved til oppvarming, sier Oddvar Espegard, daglig leder i Norsk Ved. Nesten 70 prosent av oss kan fyre hjemme, og er du bevisst hvordan du brenner kan du spare penger på vedfyrt varme.

– Kjøp tørr ved med høy brennverdi, oppfordrer Espegard.

– Og bestill store kvanta. Ikke handle småsekker på bensinstasjonen, det blir rådyrt i lengden, tipser han.

Riktig fyring

Med en rentbrennende vedovn, og riktig fyringsteknikk, reduserer du dessuten vedmengden, som gir enda bedre varmeøkonomi.

– Mest mulig av veden skal forbrennes og omdannes til varme, forklarer Oddvar Espegard.

– Da bør du ha en god ovn, og fyre opp aggressivt, råder han.

Bruk alltid god trekk, og sørg for et bål med rikelige flammer. Når ovnen så har nådd skikkelig temperatur, kan trekken gjerne settes litt ned. Ildstedet bør også være tilpasset behovet og ikke ha større kapasitet enn nødvendig.

– Legg heller på små mengder ved litt oftere, anmoder Espegard.

Miljø

Fyrer du riktig, og med rent trevirke, er en rentbrennende vedovn et klimavennlig alternativ til strømvarianten.

– Vedfyring gir ingen netto økning av CO2-mengden i atmosfæren, forteller Jorun Gran i Stiftelsen Miljømerking.

– Det er den samme mengden CO2 som frigjøres når du brenner trevirket i ovnen som ville oppstått hvis det fikk råtne ute i naturen, utdyper hun. Vedfyrt oppvarming gjør også at man i større grad varmer opp etter behov. Ovnen svir ikke av penger døgnet rundt, men gir litt lunk når du trenger det.

– Dessuten får du god utskifting av lufta inne, og dermed bedres også inneklimaet, sier Oddvar Espegard.

–Vedfyring er rimelig og rent!

Fyringstips:

* Bruk tørr ved! For at veden skal være tørr nok bør den være lagret ett år under dekke.

 • Følg ovnens bruksanvisning for riktig vedmengde og tilførsel av forbrenningsluft (trekk).
 • Det kan med fordel ligge et lag med aske i bunnen av brennkammeret. Det isolerer og gjør neste opptenning lettere.
 • Bruk gjerne opptenningsbriketter. Da får du raskere fyr, og dermed mindre sot.
 • Ikke bruk parafin, bensin eller annen brannfarlig væske til opptenning.
 • Plasser veden liggende i ovnen eller peisen, ikke stående. Da utnyttes brennverdien bedre.
 • Fyr med god trekk i ovnen, særlig under opptenning og påfylling av ved.
 • Pass på at pipespjelet er åpent og at ovnen får nok forbrenningsluft. Et vindu på gløtt kan få fart på trekken.
 • Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer.
 • La veden brenne helt ut til det bare er en haug med glør igjen før du legger i ny ved. Husk å regulere opp trekken igjen så veden tar godt fyr.
 • Ikke fyll ovnen om kvelden og sett ned trekken. Det øker faren for pipebrann og utslipp av partikler.
 • Brenn aldri trykkimpregnerte materialer, plast eller sponplater. De avgir giftige gasser.
 • Ovnen må ikke tømmes for aske mindre enn 24 timer etter at den har vært i bruk.

Kilde: Norsk Brannvernforening og Norsk Ved A/S

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse