Slik kan kuttene ramme deg

 

I kveld skal bydelsutvalget behandle bydelsdirektørens forslag til budsjettrevisjon. Nordre Aker må spare inn over 20 millioner for å unngå kjempeunderskudd i år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2008 kl 11:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bydelen har sendt ut varsel til brukere av hjemmetjenesten om at aktiviteten kan bli redusert, men også i tilbudet innen psykisk helse kan det komme kutt. Bydelsdirektøren understreker likevel at de dårligste brukerne vil bli sikret hjelp.
Illustrasjonsfoto: Karl A. Kjelstrup

NORDRE AKER: Bydelsdirektør Mona Taasen la i bydelsutvalgsmøtet i mai ikke skjul på at det ville svi når hun og administrasjonen skulle ta frem sparekniven i juni. Oppgaven med å rette opp det prognostiserte underskuddet for 2008, med nærmere 24,5 millioner i røde tall, vil merkes på alle ikke-lovpålagte tjenester, sa Taasen.

Skal avgjøres i kveld

I kveld møtes bydelsutvalget (BU) for å ta stilling til administrasjonens foreslåtte innstramninger. Går forslaget gjennom vil utgifter på til sammen 20,8 millioner være kuttet i løpet av året.

Hovedårsaken til det store underskuddet er at behovet for kjøp av sykehjemsplasser har vært større enn det ble budsjettert for i fjor høst.

– Redusert tilbud

For alle områder det foreslås å kutte i vil konsekvensen bli en reduksjon i omfanget av tjenestene, melder bydelsadministrasjonen. Dette vil ramme ulike tilbud både for unge og gamle. Der det holdes ledig stillinger vil arbeidsbelastningen for de ansatte som er igjen bli større. Det vil derfor måtte vurderes hvilke arbeidsoppgaver som ikke kan utføres. Noen ansatte vil også bli overflødige. Administrasjonen understreker at de dårligste brukerne vil bli sikret hjelp.

- Administrasjon: To stillinger holdes ledige.

- Førskole: Inntaket av barn i de kommunale barnehager økes. Driftsinnsparinger i SFO og barnehager.

- Aktivitetstilbud barn og unge: Aktivitetene ved ungdomshusene Brakka og Trikkehallen slås sammen. Egenandeler økes.

- Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste: Legedekningen i skolehelsetjenesten reduseres. En halv stilling ved helsestasjonen blir stående ledig.

- Diagnose, behandling, rehabilitering: Fire stillinger innen fysioterapi i bydelens hjemmetjenester kuttes.

- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid: Sosialtjenesten holder ledig tre stillinger. Sambruk av ansatte i forhold til prosjekter.

- Pleie, hjelp og omsorg i hjemmet: Søknadskontoret reduseres med én stilling, og kriteriene for tildeling av tjenester blir strengere. Hjemmesykepleien slås sammen med praktisk bistand, og det er allerede sendt ut varselbrev om redusert omfang av tjenester til brukere og pårørende. To stillinger innen psykisk helse holdes ledig, og botilbud avvikles.

- Transportordninger: Terskelen for å få TT-kjøring blir høyre.

- Innkjøps-, ansettelses- og overtidsstoppen som ble innført i mars opprettholdes.

Bekymringsmelding

Bydelsadministrasjonen gir uttrykk for bekymring over utviklingen. Blant annet blir det kommentert i forslaget at "Reduksjoner i kjøp av plasser i institusjoner for de aller dårligste psykisk syke, medfører at de som er ferdigbehandlet i 2. linjen ikke tas ut og de som står på venteliste kan ikke tas inn. Disse pasientene blir da ventende i bydel, den psykiske lidelsen kan forverre seg og kan gi konsekvenser. Bydelspsykiatrien vil merke dette i form av flere henvendelser fra de dårligste."

Nordreakerbudstikke.no følger saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse