ANNONSE
Annonse

Ap vil ha «liv i leiren» og i dalen:

Slik vil de gjøre Maridalen til en «levende» bygd

SKAR: Bystyremedlem Terje Røberg-Larsen (Ap) og lokalpolitiker Bente M. Larsen fra Nordre Aker Ap, foran inngangen til Skar leir i Maridalen. Røberg-Larsen nevner at Ingrid Eide (Ap) også har jobbet mye med Skar leir, men at hun dessverre var forhindret fra å bli med på bildet. Foto: PRIVAT

Arbeiderpartiet vil mer enn å holde litt «liv i leiren» - rett og slett mer liv generelt i hele Maridalen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2015 kl 10:49

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MARIDALEN/SKAR LEIR: Innerst i Maridalen, ved Skar, ligger den nedlagte militærleiren. I dag nærmest som en spøkelsesleir. Oslo kommune kjøpte leiren av Skifte Eiendom i 2007, for i overkant av seks millioner kroner. Et kjøp kommunen senere har uttalt at de kanskje ikke hadde gjort om igjen.

Vedlikeholdsetterslepet var stort i 2007, og enda større nå, titallsmillioner. Planene om en stor barnehage på området, ble droppet underveis.

Strenge restriksjoner

Det er strenge restriksjoner for hvor mange og hva som kan etableres i Maridalen. Maridalsvannet – Oslos drikkevann - skal beskyttes. Området er også omfattet av Markaloven, i tillegg til at Maridalen er et «landskapsvern-område», etter Naturvernloven.

Stedet er også registrert som kulturminne.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Bo i fire boliger

Byrådet la i fjor høst frem forslag om at i hvert fall fire av boligene på stedet settes i stand, og at folk flytter inn. Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), har nevnt både eventuell utleie eller kanskje også boligsalg. Ved å få mer «liv i leiren», skal det beskytte mot hærverk og annen uønsket aktivitet på stedet.

I dag er det noe skoleaktivitet på området for yrkesfagelever.

Arbeiderpartiet vil mer enn å holde litt «liv i leiren», de tenker mer liv generelt i hele Maridalen.

Ny helhetlig plan

- Vi ønsker at det utarbeides en helt ny helhetlig plan for Skar leir, blant annet i forhold til hvilke bygg som bør bevares, hvilke som bør rives og hvilke som bør settes i stand. Den nye planen bør ses i tilknytning til en ny plan om utvikling av hele Maridalen også, sier Anders Røberg-Larsen (Ap), selv også medlem av bystyrets byutviklingskomite.

Blant annet ønsker Ap en vurdering av eksisterende veier og tilstrekkelig rørlegging for vann- og avløp, slik at drikkevannsproblemtikken ikke står i veien for mer liv, både på Skar og ellers i den vakre dalen i Oslo.

LES OGSÅ: Bydelens taktiske ja til liv i Skar leir i 2009

- Bygd som går rundt på best mulig måte

- Vi må ikke gi opp tanken om å få til en levende leir, med flere allmennyttige formål. I tillegg er vi opptatt av at det på en best mulig måte legges til rette for at flest mulig folk kan bo i Maridalen, slik at lokalsamfunnet med barnehage og skole er liv laga. Vi vil jo ha en bygd som går rundt på en best mulig måte, sier Røberg-Larsen.

Han viser til den nye reguleringsplanen som endelig i 2013, etter mange års frem og tilbake, ble vedtatt på Sørbråten. Blant annet fikk også alle hyttene på Sørbråten status som boligeiendom gjennom planen, hvis eier ønsker det.

- Det vil nok koste mye å utbedre veier og vann- og rørsystemet i Maridalen. Men på lang sikt så mener vi det vil være en mye bedre investering, enn å sette i stand fire boliger i Skar leir for utleie eller salg.

LES OGSÅ: I 2010 ble Skar leir okkupert av et øko-bokollektiv som krevde at kommunen skulle ta bedre hånd om eiendommen på Skar. Okkupantene ble kastet ut i en politiaksjon senere samme år.

Plass til flere

Avisen har vært i kontakt med Maridalen skole. Assisterende rektor Merethe Hannigan, forteller at elevtallet har vært høyere.

- Fra år 2000 og frem til rundt 2004/2005 var elevtallet opp mot 80. De siste årene har det vært rundt 40-45 elever per år, forteller hun.

Så det er god plass til flere Maridalenelever. Nordre Aker Budstikke kjenner også til at det fra høsten er ledige plasser også i Maridalen barnehage.

Tilleggsforslaget

Arbeiderpartiets konkrete tilleggsforslag til bystyrebehandlingen av Skar leir er følgende:

  • Byrådet bes legge fram en helhetlig vurdering av utviklingsmulighetene for Skar leir, for ulike brukergrupper.
  • Byrådet bes utarbeide en realistisk plan for bevaring, riving og istandsetting av bygningene på Skar leir.
  • Byrådet bes legge fram en sak vedrørende fremtidig utvikling av Maridalen.
  • Byrådet bes vurdere om veiene som nå utbedres i Maridalen bør tilrettelegges med

tilstrekkelig rørlegging for vann og avløp, slik at drikkevannskilden kan sikres mot
forurensning.

Byrådsinnstillingen skal muligens opp i bystyrets byutviklingskomite 11. februar, og deretter muligens egenbehandles i bystyremøte 4. mars.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse