Slutt på spekulativt forfall

Slutt på spekulativt forfall

 

En ny forskrift i plan- og bygningsloven skal hindre at utbyggere kan spekulere i forfall av bevaringsverdige bygninger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.03.2009 kl 15:57

OSLO: Mange utbyggere har gjennom mange år fått kraftig kritikk for at de lar eiendommer forfalle, for til slutt å konkludere med at forfallet er kommet så langt at det ikke er mulig å sette dem i stand igjen.

Løpende vedlikehold– Med den nye forskriften som kommer samtidig med ikrafttredelsen av ny plan- og bygningslov, vil ikke dette kunne skje på nytt. Alle partiene i Stortingets miljøkomité, utenom Frp, ønsker at kommunene skal få et virkemiddel som skal hindre at eiere av bygg spekulerer i å la bevaringsverdige bygninger forfalle så mye at bygget i realiteten ikke er mulig å redde. Det betyr at eiere må ivareta det løpende vedlikeholdet, sier leder i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus (FOA), Sten Sture Larre.

Ivareta politisk intensjon

Selv har han sammen med sin far Erik Sture Larre kjempet for å bevare bebyggelsen på Madserud og gått imot Selvaags rive- og byggeplaner. Som leder av FOA har han senere vært engasjert i en rekke saker som dreier seg om vern av bygg- og bomiljøer.

– Fortidsminneforeningen ville helst at selve lovteksten skulle inneholde en adgang for kommunene til å gi de nødvendige pålegg for å hindre forfall av bevaringsverdige bygninger. Dette fikk ikke støtte hos regjeringspartiene, som ville ha en forskrift i stedet. Da blir det viktig at forskriften blir utformet på en slik måte at den ivaretar den politiske intensjonen. Forskriften må være generell, slik at den blir et nyttig virkemiddel for kommunen i det å gripe inn underveis når et bevaringsverdig bygg forfaller.

20 år for sent

Han er oppmerksom på at forskriften kan få ulik betydning med hensyn til forskjell i praktisering i byen og på landet.

– Det er forskjell på en vanlig lønnsmottaker på landsbygda med for eksempel ti driftsbygninger som er preget av forfall og en utbygger som stanser alt vedlikehold i det øyeblikk vedkommende ønsker å rive eksisterende bygg for å utnytte tomten hardere. Det vil nok forskriften speile, sier Larre.

Selv om han er positiv til en forskrift, synes han den kommer sent.

– Det er en lang forhistorie, hvor mange bygg er ødelagt og revet. Egentlig kommer forskriften 20 år for sent, sier Larre.

Annonse
Se bildet større

Sten Sture Larre har gjentatte ganger påpekt forfallet av bygninger, her ved Langaardvillaen på Madserud i 2007. ARKIVFOTO: Vidar Bakken

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!