Små ulikheter i nasjonale prøver-resultater

Rresultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk er klare.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.11.2009 kl 09:00

NORDRE AKER: Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk, gjennomført på alle 5. og 8. trinn i landet i høst, viser at skolene i Nordre Aker ligger ganske likt.

Jevnt i Nordre Aker

Ungdomsskolene Engebråten og Nordberg har et snitt på 3,5 av totalt 5 mestringsnivåer. Snittet i Oslo som helhet er 3,3.

På barneskolene er snittresultatene slik (totalt 3 mestringsnivåer): Disen (2,2), Grefsen (2,3), Kjelsås (2,2), Korsvoll (2,3), Kringsjå (2,4), Tåsen (2,4), Ullevål (2,4). Hele Oslo: 2,2. Resultatene fra Maridalen skole er ikke publisert fordi elevgrunnlaget er for lite.

I fjor var Nordberg ungdomsskole på topp i Nordre Aker. Les mer om det HER.

Privat på topp

Best i Oslo for ungdomsskoler er privatskolen Deutsche Schule Oslo

— Max Tau, med 4,4. På topp nasjonalt finner vi private Birralee International School i Trondheim, med et snitt på 4,9.

Den samme skolen er på topp for 5. trinn. Der er snittet 3,0. På topp på dette trinnet i Oslo er den offentlige Slemdal skole med 2,7 i snitt.

Det er også gjennomført nasjonale prøver i lesing og regning, resultatene for disse prøvene er ennå ikkek lare. Se mer om nasjonale prøver på www.udir.no.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!