Små ulikheter i nasjonale prøver-resultater

Rresultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk er klare.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.11.2009 kl 09:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk, gjennomført på alle 5. og 8. trinn i landet i høst, viser at skolene i Nordre Aker ligger ganske likt.

Jevnt i Nordre Aker

Ungdomsskolene Engebråten og Nordberg har et snitt på 3,5 av totalt 5 mestringsnivåer. Snittet i Oslo som helhet er 3,3.

På barneskolene er snittresultatene slik (totalt 3 mestringsnivåer): Disen (2,2), Grefsen (2,3), Kjelsås (2,2), Korsvoll (2,3), Kringsjå (2,4), Tåsen (2,4), Ullevål (2,4). Hele Oslo: 2,2. Resultatene fra Maridalen skole er ikke publisert fordi elevgrunnlaget er for lite.

I fjor var Nordberg ungdomsskole på topp i Nordre Aker. Les mer om det HER.

Privat på topp

Best i Oslo for ungdomsskoler er privatskolen Deutsche Schule Oslo

— Max Tau, med 4,4. På topp nasjonalt finner vi private Birralee International School i Trondheim, med et snitt på 4,9.

Den samme skolen er på topp for 5. trinn. Der er snittet 3,0. På topp på dette trinnet i Oslo er den offentlige Slemdal skole med 2,7 i snitt.

Det er også gjennomført nasjonale prøver i lesing og regning, resultatene for disse prøvene er ennå ikkek lare. Se mer om nasjonale prøver på www.udir.no.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse