Snart får syklistene traseen sin tilbake

Syklistene henvises over fotgjengerovergangen i Kaj Munks vei, til fortauet på motsatt side. Det deles med syklistene i motsatt retning, i tillegg til fotgjengerne. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Syklister har vært misfornøyde med omleggingen av sykkeltraseen forbi Berg i forbindelse med arbeidene i Tåsentunnelen. Nå blir gravearbeidene i Kaj Munks vei straks avsluttet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.04.2017 kl 12:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BERG: I januar skrev Nordre Aker Budstikke om gang- og sykkelveien forbi bussholdeplassen på Berg, i Kaj Munks vei, som er midlertidig stengt fordi Statens Vegvesen etablerer et sedimentasjonsbasseng i forbindelse med de pågående rehabiliteringsarbeidene i Tåsentunnelen.

Hva et sedimentasjonsbasseng er? Det får du svar på i saken fra januar!

Feridg 1. mai

Fredag kommer en gladmelding fra Statens vegvesen:

Gravearbeidene i Kaj Munks vei avsluttes innen 1. mai, og syklistene får sykkeltraseen tilbake.

– Dessverre har disse arbeidene tatt lenger tid enn planlagt, forteller prosjektleder for tunnelprosjektet, Hilde Ulvik.

– Syklistene har vært tålmodige mens vi har holdt på, og nå kan vi endelig sette sykkeltraseen tilbake til original stand.

Se bildet større

Syklistene må over fortgjengerfeltet og sykle videre i retning Tåsen på fortauet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Mye brukt

Forrige uke, fra mandag 17. april, passerte i snitt 1224 syklister daglig sykkeltelleren på Tåsen, som er å finne litt lenger opp i Kaj Munks vei. (Du kan se oppdaterte sykkeltall fra Statens Vegvesens sykkelteller her).

Tallene har økt kraftig fra midten av mars, og trolig vil stadig flere finne fram sykkelen i ukene som kommer. Tall fra i fjor viser at det frem mot sommeren øker til rundt 2500-3000 syklister per dag.

Riktignok fikk sykkelsesongen et skudd for baugen da vinteren gjorde comeback mandag 24. april.

Smalt fortau

Sykkelforholdene har i anleggsperioden ikke vært god, påpeker syklister som har tatt kontakt med Nordre Aker Budstikke.

– Alle disse syklistene henvises kun til et smalt fortau som skal deles med gående, og som alle vet, så er det jo de gående som har førsterett på fortauet. Med andre ord, henvises man til å bruke kjørebanen, der bilister i stor grad tar svært dårlig hensyn. Jeg har opplevd flere skumle episoder på vei opp til Tåsen, f.eks med Ruters busser som presser seg frem, skriver en leser til oss.

Veileder for omlegging

Han viser til at Oslo kommune har utviklet en veileder for hvordan omkjøring for gående og syklende skal håndteres i forbindelse med veiarbeid ("Veilder for arbeidsvarsling i Oslo, Sykkel og gange")

I denne står det blant annet:

3.3 Fotgjengere og syklister
For fotgjengere og syklister skal det som hovedregel tilrettelegges med hver sin separate trasé forbi arbeidsområdet. Traséene skal merkes tydelig med skilt og avgrenses med ledeskinne. Det skal være langsgående sikring mot arbeidsområder og mot kjørefelt.

Ved omlegging av sykkeltrafikk skal syklister ikke ledes til fortau eller gågater. Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er bare tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.
(…)
Hvis sykkelvei stenges må det tilrettelegges for alternativ sykkelvei så nær den opprinnelige traseen som mulig.

Se bildet større

Sykkelveien har vært stengt i lang tid. 1. mai åpner den igjen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Følges ikke

Til Nordre Aker Budstikke sier syklister at det ikke oppleves som at denne veilederen har blitt fulgt på Tåsen, all den tid syklister er henvist til fortauet på andre siden av gaten.

– Vi har vært i dialog med Oslo kommune om løsningen, og de har ikke hatt innvendinger. Det fins arbeidsvarslingsvedtak fra Bymiljøetaten på denne løsningen, svarer Eystein Hanssen i Statens Vegvesen, på spørsmål fra Nordre Aker Budstikke.

Han sier videre at veien som går parallelt på sørsiden av Kaj Munks vei, Gjennomfaret, har «tunpreg med stor grad av skoletrafikk» og har dermed vært lite egnet som alternativ sykkeltrasé.

– Syklister som kommer fra Nordberg ledes via Nils Bays vei, mens de øvrige må inn på fortauet langs nordsiden av Kaj Munks vei i både nord- og sørgående retning. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt bedre plass, men vi må jobbe med et arealet som er tilgjengelig, sier Hanssen.

Se bildet større

Selv der sykkelveien har vært åpen har det ikke vært helt sykkeltilpasset hele tiden.

Bymiljøetaten bekrefter overfor Nordre Aker Budstikke at Statens Vegvesen ikke har vært forpliktet av veilederen som Oslo kommune har laget, i forbindelse med arbeidet.

– Likevel er det selvfølgelig slik at vi ønsker at man alltid tilrettelegger best mulig for gående og syklende, også når det er midlertidig omlegging av en trasé, sier pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse