Snart Korsvoll-løsning?

"Nye" Korsvoll-banen trenger mer tomt til det nye prosjektet. Foto: Kristin Tufte Haga

Det er lenge siden "nye" Korsvollbanen gikk i dialog om tomtekjøp, men tomteeier Korsvoll Huskomité håper på en løsning før sommeren.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.05.2008 kl 08:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KORSVOLL: Det begynner å bli en god stund siden de forskjellige interessentene i "nye" Korsvollbanen fattet interesse for tomten i Langåsveien 20, på andre siden av banen, langs Åmotveien.

Tomten er eid av Korsvoll Huskomité, hvor også Korsvoll Idrettslag er representert med 1/3 eierandel. Representanter for de to andre eierandelene er Korsvoll Arbeiderpartilag og Korsvoll Arbeiderpartilags Kvinnegruppe. "Nye" Korsvollbanen, som etter planen bl.a. skal huse en barnehage, i tillegg til ny hall, vil trenge mange parkeringsplasser, og trenger mer tomt til prosjektet.

Snart løsning?

– Vi er midt i en forhandlingsprosess med de forskjellige interessentene, blant annet Oslo Idrettshaller AS, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsetaten, og selvfølgelig er idrettslaget med selv. Men vi håper på en løsning før sommeren, sier leder av komiteen Kjell Furuberg.

– Representantene for Huskomiteen er enige om – og innstilt på – å bidra til en helhetlig løsning i saken, ved å selge tomten. Men det må selvfølgelig skje til en pris vi kan akseptere, sier Furuberg, men vil ikke si noe om hvor mye komiteen vil selge den 3,1 mål store tomten for.

Korsvoll Idrettslag bekrefter at laget er klart for tomtesalg.

– Styret er positive til et salg av tomten til kommunen, i forbindelse med "nye" Korsvollbanen, sier leder av idrettslaget, Lars Dueled.

Omregulering

Nevnte tomt ble for en tid tilbake søkt omregulert fra parkeringsplass og friområde, til boligformål.

Omreguleringsforslaget ligger etter det Nordre Aker Budstikke kjenner til, ferdigbehandlet i plan- og bygningsetaten, men er foreløpig ikke oversendt for politisk behandling. Muligens i påvente av videre utvikling i forbindelse med Korsvoll-banen. Etter at partene i "nye" Korsvoll-banen eventuelt har kommet frem til en løsning som inkluderer tomten i Langåsveien 20, skal Plan- og bygningsetaten starte arbeidet med en reguleringsplan for området.

– Prosjektet er nå i en meget positiv utvikling, sier prosjektleder Trond Stang i Kultur- og Idrettsetaten.

Stang og legger til at han tror planarbeidet vil starte opp i løpet av kort tid.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse