Snuplass og gangfelt

FAU ved Kjelsås skole har planene klare for hvordan trafikkproblemene kan løses.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.04.2008 kl 15:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: – Det må opparbeides brede opphøyde gangfelt fra fortauet i Midtoddveien og over til de ulike gangaksene til skolen. Det må også opparbeides et gangfelt i Myrerveien. Dette for å trygge både krysset Asbjørnsens vei/Midtoddveien og Midtoddveien/Myrerveien, skriver Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) i sitt innspill til Undervisningsbygg.

– Må på plass

– I tillegg mener vi at dersom Asbjørnsens vei gjøres om til gang- og sykkelvei, så må det gjøres på en slik måte at det hindrer annen innkjøring enn til eiendommene, sier sier Jon Einar Cederbrand i FAU.

FAU er også opptatt av at parkeringsplasser skal være på plass i Asbjørnsens vei allerede når barnehagen åpner til høsten.

– Erfaringer, fra blant andre Myrertoppen barnehage med 80 barn – på størrelse med den nye Kjelsås-barnehagen – tilsier at det i periodene for levering og henting vil være behov for minst 12-14 parkeringsplasser, som er flere enn den planlagte lommen for fem-seks biler, sier han.

FAU foreslår også å opparbeide en snuplass øst for 59-bygget med utkjøring til Midtoddveien. De ønsker også etablert en «droppsone» ved Kjelsås stasjon, samt ved snuplassen de foreslår i Midtoddveien. De mener det også vil være hensiktsmessig med en parkeringsplass for ansatte og andre nord for idrettshallen, med innkjøring ved Oset. For å oppnå mest mulig uteområder for elevene, mener foreldrene det vil være en fordel hvis hele eller deler av parkeringsplassen blir lagt under terreng, for eksempel en kunstgressbane.

– FAU er med i brukergruppen og får komme med innspill til Undervisningsbygg og arkitekten. Det setter vi pris på, sier Cederbrand, som er glad for lokalpolitikernes interesse for trafikksituasjonen.

– Men vi får håpe de rekker å få påvirket partifellene sine høyere oppe før forslaget fra arkitekten er ferdig.

Rektor bekrefter

Rektor Alf Hansen kan bekrefte at parkeringssituasjonen snart blir bedre.

– Jeg har fått beskjed fra Undervisningsbygg om at arbeidet med parkeringsplassen i Asbjørnsens vei og parkeringslommen i Midtoddveien starter i uke 20. De vil derfor være på plass i god tid før barnehagen åpner i august, sier han.

Hansen forteller at FAU har fått komme med innspill til trafikkløsningen i mulighetsstudien fra Undervisningsbygg og at de tas hensyn til.

– Men snuplassen kommer ikke på plass nå i første fase. Når arbeidet med skolen starter i prosjektets fase to, vil også den bli vurdert, sier Hansen, som med glede ser frem til at skoleveien blir tryggere.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse