Snuplass og gangfelt

FAU ved Kjelsås skole har planene klare for hvordan trafikkproblemene kan løses.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.04.2008 kl 15:03

KJELSÅS: – Det må opparbeides brede opphøyde gangfelt fra fortauet i Midtoddveien og over til de ulike gangaksene til skolen. Det må også opparbeides et gangfelt i Myrerveien. Dette for å trygge både krysset Asbjørnsens vei/Midtoddveien og Midtoddveien/Myrerveien, skriver Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) i sitt innspill til Undervisningsbygg.

– Må på plass

– I tillegg mener vi at dersom Asbjørnsens vei gjøres om til gang- og sykkelvei, så må det gjøres på en slik måte at det hindrer annen innkjøring enn til eiendommene, sier sier Jon Einar Cederbrand i FAU.

FAU er også opptatt av at parkeringsplasser skal være på plass i Asbjørnsens vei allerede når barnehagen åpner til høsten.

– Erfaringer, fra blant andre Myrertoppen barnehage med 80 barn – på størrelse med den nye Kjelsås-barnehagen – tilsier at det i periodene for levering og henting vil være behov for minst 12-14 parkeringsplasser, som er flere enn den planlagte lommen for fem-seks biler, sier han.

FAU foreslår også å opparbeide en snuplass øst for 59-bygget med utkjøring til Midtoddveien. De ønsker også etablert en «droppsone» ved Kjelsås stasjon, samt ved snuplassen de foreslår i Midtoddveien. De mener det også vil være hensiktsmessig med en parkeringsplass for ansatte og andre nord for idrettshallen, med innkjøring ved Oset. For å oppnå mest mulig uteområder for elevene, mener foreldrene det vil være en fordel hvis hele eller deler av parkeringsplassen blir lagt under terreng, for eksempel en kunstgressbane.

– FAU er med i brukergruppen og får komme med innspill til Undervisningsbygg og arkitekten. Det setter vi pris på, sier Cederbrand, som er glad for lokalpolitikernes interesse for trafikksituasjonen.

– Men vi får håpe de rekker å få påvirket partifellene sine høyere oppe før forslaget fra arkitekten er ferdig.

Rektor bekrefter

Rektor Alf Hansen kan bekrefte at parkeringssituasjonen snart blir bedre.

– Jeg har fått beskjed fra Undervisningsbygg om at arbeidet med parkeringsplassen i Asbjørnsens vei og parkeringslommen i Midtoddveien starter i uke 20. De vil derfor være på plass i god tid før barnehagen åpner i august, sier han.

Hansen forteller at FAU har fått komme med innspill til trafikkløsningen i mulighetsstudien fra Undervisningsbygg og at de tas hensyn til.

– Men snuplassen kommer ikke på plass nå i første fase. Når arbeidet med skolen starter i prosjektets fase to, vil også den bli vurdert, sier Hansen, som med glede ser frem til at skoleveien blir tryggere.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!