Sogn seter på kartet

Nordberg Rotary Klubb og Sogn Kultur- og historielag tar gjengroingen rundt Sognsvann nærmere i øyesyn. Nå vil de gjøre noe med saken. Foto: Tone Berild Kristiansen

Området rundt Sogn Seter skal utbedres.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Sognsvann: Friluftsetaten i Oslo kommune har tidligere avskoget området sør for Sogn seter, rett nord for Sognsvann. Nå er jordet, som tidligere har vært beitemark, i ferd med å gro igjen, på linje med gjengroingen rundt store deler av Sognsvann. En mengde unåer er kommet opp, og gjør området ufremkommelig og lite attraktivt som solingsområde eller rasteplass for turgåere. Nordberg Rotary Klubb, i samarbeid med Sogn Kultur og historielag, ønsker nå å bidra til å utbedre forholdene ved Sogn seter og bedre utsikten ned mot vannet ved Stubberud.

- Vi i Friluftsetaten ser meget positivt på at Nordberg Rotary Klubb med samarbeidspartnere engasjerer seg i arbeidet med å videreføre restaurering av kulturlandskapet nord for Sognsvann. I Friluftsetatens planer for 2007 inngår ikke tiltak for dette området, informerer avdelingssjef Skog- og friluftsliv Friluftsetaten i Oslo kommune, Jan Fredriksen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse