Sogn skole med innsIKT

Sogn barneskole, som er en del av Senter for psykisk helse (Ullevål universitetssykehus).

Sogn skole er med i innsIKT fra høsten. – Viktig at barn og unge med psykiatriske vansker får samme IKT-tilgang som andre elever, sier undervisningsinspektør Lisbeth Søraas.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.06.2006 kl 09:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Undervisningsinspektør Lisbeth Søraas og rektor Jan Ellingsen er veldig fornøyd med at også barneskole-avdelingene blir innsIKTskoler.

Sogn: Sognsvann-Svebu-Sogn skole har elever fra Senter for psykisk helse - som er en avdeling under Ullevål universitetssykehus. Sykehuset styrer elevinntaket ved skolene. Sognsvann og Sogn skole ligger like overfor Rikshospitalet, mens Svebu-avdelingene ligger inne på sykehusets område og i Nydalen (Gjerdrumsvei). De tre skolene har elever fra førskolealder og opp mot 18 år. Barneskoledelen (Sognsvann og Svebu) er blant 32 heldige som nå er plukket ut som innsIKTskoler. Det betyr at skolene fra høsten får dekket nødvendig databehov.

Mestring

Undervisningsinspektør Lisbeth Søraas mener det er særlig viktig at barn og unge med psykiatriske vansker også blir prioritert i IKT-satsningen (informasjon- og kommunikasjonsteknologi).

– Det er klart at følelsen av å mestre er viktig for alle barn og unge. Men kanskje spesielt for dem som sliter med psykiske vansker og lav selvfølelse. Muligheten til å lære må i hvert fall ikke begrenses på grunn av manglende skolemateriell, sier Søraas.

IKT åpner mulighetene

Flere av elevene ved Sognsvann-Svebu-Sogn-skolene bor i perioder på området. Når behandlingstiden er ferdig er planen at barna skal reise tilbake til hjemstedsskolen.

– Det vil jo bli et enda større steg å komme tilbake til "gamle-klassen" hvis eleven under oppholdet hos oss ikke har hatt tilgang på like avansert utstyr som det bostedsskolen tilbyr. Blant annet er programvaren "Classfronter" - som er en del av "innsIKT-pakken" også et viktig kommunikasjonsverktøy, som gjør det enklere for eleven å holde nettkontakt med bostedsskolen, sier Søraas.

Gjennom innsIKT får elevene også tilgang til pedagogisk programvare som kan benyttes innenfor forskjellige fag, og som i følge Søraas kan inspirere til arbeid på tvers av fagområdene.

Multimedierom

Sogn skole (ungdomsskolen) er allerede en innsIKTskole - fra og med i fjor.

– Vi har sett hvor viktig det har vært for elevene å ha tilstrekkelig tilgang på PC-utstyr. Både som kommunikasjonsverktøy og internettverktøy. Som innsIKTskole har ungdomsskolen fått ressurser til å lage et helt eget multimedierom. Og det er ingen tvil om at datalæring engasjerer elevene. Derfor gleder vi oss nå til også å få dekket IKT-behovet til barneskoletrinnene, sier Søraas.

Tilpasning og tverrfaglighet

Fra 1. august i fjor ble de forskjellige skoleavdelingene (Sognsvann-Svebu-Sogn) samlet under én administrasjon.

– Nå er vi samlet under en ledelse, og det gjør samarbeidet skoleavdelingene imellom lettere. Vi har rundt 70 elevplasser og 55 lærere - de fleste spesialpedagoger. De fleste elevene kommer fra Oslo-området, og hver nye elev blir grundig utredet for å finne funksjonsnivået. Det er viktig å få tilrettelagt undervisningen best mulig - også på på IKT-fronten, sier ass. rektor Jan Røed Ellingsen.

Tverrfaglig

Han forteller at det er stor forskjell på hvor lenge oppholdet ved skolen varer.

– Noen er her en uke - noen flere uker - andre kanskje et helt år. Mens noen er her bare et par dager i uken, og resten av dagene på bostedsskolen. Etter oppholdet hos oss, fortsetter vi samarbeidet med lærerne der. Tverrfaglighet er et nøkkelord for elevene og oss, sier Røed Ellingsen.

Han forteller at det kan være mange grunner til at noen faller ut fra ordinær undervisning.

– Det er ulike grunner til at elever med psykiske vansker kommer til kort i vanlig skole. Vi arbeider fortrinnsvis en til en - lærer og elev - eller i små grupper. Det kan være en trygg start på videre utvikling. Men målet er selvfølgelig at eleven - hvis mulig - skal tilbake i ordinær klasseromsundervisning, sier den ass. rektoren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse