Sognsveien med i fartssoneplan

Samferdelsesetaten arbeider med en fartssoneplan for hele bydel Nordre Aker. – Sognsveien - også syd for John Collettsplass - er med i planen, sier Tor Mangset.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 13:06

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: I løpet av ett år regner etaten med at John Collets plass er ferdig omregulert - med rundkjøring i stedet for veikryss - hvor Sognsveien møter John Colletts Allé. I tillegg skal muligens Sognsveien nordover for plassen omreguleres til miljøgate - opp til T-banen. Denne strekningen nordover er allerede skiltet med 40 km/t. Tor Mangset i etaten bekrefter at også sydgående strekning fra John Collettsplass er under vurdering.

– Vi arbeider med en fartssoneplan for hele Nordre Aker bydel. Bydelsutvalgets vedtak fra i vinter, på 40 km/t på sydgående strekning i Sognsveien, ligger ved planen. Etatens endelige innstilling i saken blir i løpet av noen måneder oversendt for videre behandling i byrådet, sier Mangset.

Han bekrefter at etaten i tillegg til bydelens vedtak også har mottatt Sørensens og Blindern Vels henvendelse, og at typiske ulykkesstrekninger skal under lupen.

– Vi har sett Sørensens tallmateriale i forhold til ulykkesfrekvens i Sognsveien sydover, uten at jeg vil kommentere tallene nærmere nå, sier Mangset.

Han tror uansett at skilting ved en fartsnedsettelse ikke er det som virker best.

– Folk kjører etter forholdene - uavhengig av skilting. Vår erfaring er at fartsnivået nesten forble uendret da fartsgrensen nord for John Colletts plass ble satt ned fra 50 km/t til 40 km/t. En av årsakene til dette er at det ikke samtidig ble anlagt humper eller opphøyde gangfelt. Det er fartsdempende tiltak er det som fungerer best. Men slike løsninger er jo ikke gjennomførbart overalt, sier Mangset.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse