Søk om bostøtte nå!

Søknaden kan sendes per post til boligkontoret, under sosialtjenesten, eller elektronisk på www.husbanken.no

10. februar er neste frist for å søke om statlig bostøtte. Bostøtte er et tilbud for personer med lav inntekt og høye boutgifter.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Du kan søke om bostøtte dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Boutgiftene må utgjøre cirka 30 prosent av inntekten.

Nye kriterierKriteriene for statlig bostøtte har gjennomgått flere endringer de siste årene, og med de nye kriteriene har flere fått rett til bostøtte. I 2006 ble kravet om at boligen må være større enn 40 kvadratmeter fjernet for mottakere med attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, midlertidig uførepensjon og langvarig sosialhjelp som eneste inntekskilde. Boutgiftstaket ble også hevet med 10 000 kroner per år for alle mottakere i storbyene.

10. februar

Bostøtte er bare én av mange ulike støtteordninger. Dersom du lurer på om du har krav på bostøtte eller andre støtteordninger, kan du kontakte boligkontoret under sosialtjenesten.

Søknadsfrist er 10. februar. Søknaden kan enten sendes elektonisk på www.husbanken.no, eller sendes per post til boligkontoret i bydelen din. Dersom du fikk bostøtte forrige termin, trenger du ikke søke igjen med mindre du får annen beskjed.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse