Solemskogen og Sørbråten på vent

- Reguleringsplanene for Solemskogen og Sørbråten er kompliserte, og jeg kan ikke si noe sikkert om når planene blir ferdig- behandlet i byråds- avdelingen for by- utvikling, sier byråd Merethe Agerbak-Jensen (H)

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Solemskogen:Det er flere år siden (2000) Plan- og bygningsetaten (PBE) startet arbeidet med reguleringsplanene for Solemskogen og Sørbråten. Planene har fortsatt ikke kommet lenger enn til behandling i byrådsavdeling for byutvikling.

Vanskelige saker

- Dette er ingen enkle saker. Seneste vannforurensningssak var ikke akkurat med på å gjøre sakene noe enklere, og viser hvor sårbar drikkevanns-situasjonen for Oslo er, sier byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H).

Ifølge Vann- og avløpsetaten er det mest sannsynlig at smittekilden for parasittene stammer fra Maridalsvannet, "...med utspring fra mennesker eller dyr som ferdes i nedslagsfeltet til Oslos drikkevann."

- Likevel, vi håper at byrådets behandling av planene vil bli ferdig i løpet av vinteren, men noe sikkert kan jeg ikke si.

- Og forslaget til ny markalov er ikke er grunnen til byrådsavdelingens lange behandlingstid for reguleringsforslagene, mener Agerbak-Jensen.

"Byrådsproppen"

Nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap), synes byrådsavdelingen for byutvikling bruker for lang behandlingstid.

- Ap erfarer at flere saker tar veldig lang tid før de kommer til komitebehandling. Særlig reguleringsforslagene for Solemskogen og Sørbråten har hatt en uforholdsmessig lang saksbehandlingstid. "Proppen" ser ut til å ligge i byrådsavdelingen, og det er en generell bekymringsfull utvikling. Men byutviklingskomiteen forsøker likevel å purre jevnlig på saker som blir liggende i byrådsavdelingen for lenge, sier Dahl.

Byråd Agerbak-Jensen er ikke enig i kritikken fra Ap.

- Saksbehandlingstid har ikke komiteen tatt opp med byrådsavdelingen. Jeg er opptatt av at den saksbehandlingen vi bedriver er seriøs og fullstendig. Noe som er spesielt viktig i nevnte reguleringssaker, som kan få store konsekvenser for beboerne og drikkevannet, sier Agerbak-Jensen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse