– Sørbråten-saken en skam!

Denne eiendommen har vært på vent i 17 år for gjeldende bostatus. Foto: Kristin Tufte Haga

– En skam at kommunen etter så mange år ikke klarer å gi Sør- bråten- og Solemskogbeboerne en oversiktlig bosituasjon, mener bydelspolitiker Ivar Christiansen (Ap).

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: I forrige Nordre Aker Budstikke fortalte avisen historien om en Sørbråten-familie, som har stått hele 17 år på offentlig forvaltningsvent.

Under arbeid i årevis– I desember 2006 mottok byrådsavdeling for byutvikling reguleringsutkastene for Sørbråten og Solemskogen fra Plan- og bygningsetaten, hvor forøvrig planene var under arbeid i åresvis. At nå ikke byårdsavdeling for byutvikling - etter så mange års behandlingstid i etaten - prioriterer arbeidet med å la Solemskogbeboere og Sørbråtenbeboere få slippe å leve i enda lenger tid i uvisshet rundt sin egen bosituasjoen, er en skam, mener bydelspolitiker i Nordre Aker og bystyre-vararepresentant Ivar Christiansen (Ap).

Hva tar tid?

– Arbeiderpartiet har purret på saken flere ganger, også ved nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap). Ved første «purring», fikk vi vite at reguleringsplanenbehandlingen skulle finne sted senest høsten 2007. Nå, er seneste melding fra byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H) at behandlingen først vil finne sted til høsten - ett år senere. Hva er det som tar så lang tid å behandle, undrer Christiansen.

– En reguleringsplan for Sørbråtens vedkommede har vært ønsket i flere tiår. Det ble allerede tidlig i forrige århundre lagt ut tomter i området. Argumentasjonen har hele veien også vært at beboelse i nedslagsfeltet til Maridalsvannet har vært uønsket. Nå har vi så god teknologi på renseanlegg at denne problemstillingen burde være skrinlagt, sier Christiansen.

– Og i saken som presenteres i Nordre Aker Budstikke forrige uke, kommer det fram at nevnte familie fikk tillatelse fra Oslo Vann og Avløpsetat til å legge ned renseanlegg. Men samtidig gis det ikke tillatelse til å utbedre bygningsmassen. Det er ikke rart at frustrasjonen er til å ta og føle på!

– Men Ap skal på ingen måte slutte å engasjere seg i saken, og ikke minst fortsette å purre byråden, lover Christiansen.

Komplisert

Byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H) forstår at beboere synes saksbehandlingen har tatt for lang tid.

– Men dette er kompliserte saker som berører mange problemstillinger. Både i forhold til marka, til ulovlig bruk av fritidseiendom, og i forhold til å sikre drikkevannsressursene i Oslo mot forurensning. Vi må også vurdere om ny markalov og de midlertidige rikspolitiske retningslinjene har betydening for sakene. Men vi vil legge frem begge reguleringsplanene så fort det lar seg gjøre, sier Agerbak-Jensen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse