Sørbråten tror på seier

Styret i Sørbråten Vel møtte forrige tirsdag Byråd for byutvikling Merethe Agerbak-Jensen. Styret håper fortsatt å få til en ordning, og å unngå tvangsmessig fraflytting fra Sørbråten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.02.2007 kl 10:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Sørbråten: Hva er hytter og hva er helårsboliger? Det er kjernen i striden rundt Sørbråten som har versert i mange år. Hittil har verken politikere eller administrasjonen i kommunen evnet å rydde opp. Dermed har usikkerheten bare fått fortsette. Nå foreligger imiderltid et forslag til reguleringsplan fra Plan og Bygningsetaten. Om det legges til grunn frykter velforeningen at 25 familier som bor i området må flytte. Husene de bor i følge PBE ikke status som bolig, men bare som hytte.

Ble lyttet til

- Vi la fram velforeningens syn på PBEs anbefalte forslag til reguleringsplan, forteller styreleder Tore Andersen til Nordre Aker Budstikke.

Vellet opplevde at Byråden viste stor interesse for foreningens synspunkter, og Andersen sier hun lovet å ta dem med i sine vurderinger og ved utforming av saksframlegget til bystyret ved byutviklingskomiteen.

- Det ble rikelig anledning til å legge vekt på både forurensningsspørsmålet og risikovurdering, det vi oppfatter som kommunens tilfeldige og vinglete saksbehandling av hytte og boligstatus gjennom de siste 50 årene. Vellet trakk fram de tilfeldige grunnlagene for registreringene, og at dette har vært skiftende opp gjennom årene. Vi fikk dessuten understreket hvorfor vi mener Plan- og bygningsetaten anbefalte forslag tilreguleringsplan ikke løser noen av de to hovedhensiktene med arbeidet, forteller Andersen.

Han innrømmer at Agerbak-Jensen kunne ikke gi noen signaler om hvilken beslutning de vil ende opp med. Byråden vil avholde ytterligere noen møter med interessegrupper og bydelsutvalget, før den ferdigstilles byråden, og det er ventet at saken vil bli oversendt byutviklingskomiteen i løpet av februar.

Styret optimister

Tore Andersen forteller at styret i velforeningen hadde møte onsdag i forrige uke. Her ble det klart at viljen til å jobbe videre for lokalsamfunnet er stort, og at de føler stor støtte fra hele Maridalen. Ikke minst fordi Maridalen skoles eksistens er helt avhengig av Sørbråten-elevene. Mange av de familiene som kan bli tvunget til å flytte har barn ved skolen. Dersom PBE kjører hardt på sine prinsipper i denne saken kan hele skolen bli nedlagt og lokalsamfunnet bli splintret, påpeker Andersen.

Han forteller at barn fra Sørbråten utgjør nesten halvarten av elevgrunnlaget. Han opplever at lokalsamfunnene i Maridalen henger sammen, men at kommunen prøver å splitte dem.

Vill Vest?

- Er det ikke på tide at Vill Vest-tilstandene på Sørbråten nå bringes til opphør, spør Nordre Aker Budstikke.

- Jeg er ikke umiddelbart med på en "Vill Vest"-beskrivelse. Men det er klart at ingen kan akseptere at noen bygger ulovlig eller bor ulovlig. Vi bestrider grunnlaget kommunen bygger sin reguleringsplan på. Men vi bestrider ikke behovet for en opprydding i vann og avløpssituasjonen, sier Tore Andersen. Han håper fortsatt at kommunen kommer lokalsamfunnet i møte, og finner frem til løsninger som ivaretar både dem som bor på Sørbråten, og kommunens behov.

Våre medlemmer er villig til å følge normale krav til rensing av frittstående boliger i uregulert strøk uten offentlig vann og kloakk. Om enkelte ikke ønsker å følge slike krav må de selv ta konsekvensene Vi kjemper for dem som vil ha ordnede forhold. Og vi mener å ha en god sak. Vi følger også opp overfor byens politikere. Sørbråten Vel oppfordrer Oslos politikere til å forkaste PBEs planforslag, og gå inn for en løsning som gir alle bebygde eiendommer anledning til å få bostatus med de strengeste krav til rensing av avløpsvann og tette tanker for WC, avslutter Andersen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse