Sparer på sommervarmen

CIENS-bygget i Forskningsparken "tar vare" på sommervarmen - og på vinterkulden. Røde piler viser brønnlokalisering og retning på brønnboringene.

Varmepumper og energibrønner gjør at CIENS-bygget i Forskningsparken kan «gjenbruke» høye sommertemperaturer for å varme opp bygget om vinteren.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BLINDERN: Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) ble opprettet av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd 1. juli 1958, og markerte 50-årsjubileet i hovedkvarteret i CIENS-bygget i Gaustadalleen forrige torsdag.

Halvert energiforbrukForskningssenteret CIENS i Forskningsparken, som ble tatt i bruk i 2006, huser nemlig 500 ansatte i moderne lokaler med store glassflater og mye lys og luft, men energiforbruket og klimautslippene ligger langt under halvparten av det som er vanlig for norske kontorbygg. Årsaken er at både oppvarmingen om vinteren og kjølingen om sommeren foregår ved hjelp av borehullsbasert grunnvarme – lange rør danner energibrønner ned til grunnvannsåren flere titalls meter under bygget.

Dumper sommervarmen

Driftsstrategien er i prinsippet enkel. Den går ut på å «dumpe» sommervarmt kjølevann ned i grunnen, for så å hente varmen opp igjen i vintersesongen. Grunnen oppfører seg da som et energilager, et såkalt «termisk sesonglager», og med riktig design kan denne energien hentes ut igjen ved hjelp av varmepumpe om vinteren når bygningene krever varmetilførsel.

NIVA har erfaring fra nesten hele sommersesongen i fjor med «frikjøling», det vil si at grunnvannet brukes direkte til kjøling uten å kjøre varmepumpens kompressor.

I den varmeste perioden, med opptil 30°C utetemperatur, greide NIVA å kjøle hele CIENS-komplekset med en grunnvannspumpe som trekker kun 11 kilowatt (kW). Det ble i denne situasjonen dumpet 550 kW varme. Det betyr at én del tilført energi (elektrisk strøm til pumpedrift) ga 50 deler kjøling.

– Tar miljøansvar

– Energistatistikk fra ENOVA – statsforetaket som skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge – viser at det gjennomsnittlige energiforbruket i norske kontorbygg ligger på 283 kWh/kvadratmeter i året. Helt nye bygg med store glassflater ligger enda høyere. I CIENS-byggene har vi til sammenlikning beregnet å få et totalt årlig energiforbruk på cirka 120 kWh/kvadratmeter. Tatt i betraktning at bygget har relativt mye vindusareal og gode lysforhold, i tillegg til rikelig ventilasjon, er 120 kWh/kvadratmeter meget tilfredsstillende, sier forskningsleder John Rune Selvik og prosjektingeniør Helge Skarphagen i NIVAs seksjon for miljøinformatikk.

– Med dette viser Miljøforskningsinstituttene at de tar ansvar for miljøet lokalt, også i vår bydel, og globalt, sier Bjørn Faafeng, informasjonssjef hos NIVA.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse