ANNONSE
Annonse

– Spesielt av Fylkesmannen

Nestleder av byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap) synes det er meget spes av Fylkesmannen å vise til kvadratmeterantall i en reguleringsplan som ennå ikke er vedtatt.

Tone Tellevik Dahl (Ap) mener det er svært spesielt at Fylkesmannen legger et ikke-vedtatt reguleringsforslag til grunn når han behandler boligsaker på Sørbråten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SØRBRÅTEN/SOLEMSKOGEN: 1. april skal byutviklingskomiteen på Rådhuset behandle reguleringsforslagene for Sørbråten og Solemskogen, og deretter skal bystyret eventuelt vedta – eller ikke vedta – planene. Men allerede i fjor ble blant annet to byggesaker på Sørbråten avgjort av Fylkesmannen – med henvisning til reguleringsforslagene.

På kvadratmeter

– Det vi generelt kan si er at begge eiendommene på Sørbråten ligger innenfor foreslått regulert boligområde, og vi har lagt oss på en linje med Plan- og bygningsetaten når det gjelder størrelse i henhold til foreslått reguleringsplan, skriver Fylkesmannen i en mail.

Kvadratmeter i henhold til nevnte foreslått reguleringsplan er 240 m² BRA.

Nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap) reagerer på Fylkesmannens uttalelser.

– Fylkesmannen behandler selvfølgelig sakene fortløpende i forhold til gjeldende reguleringsplaner selv om endringsplaner for området er til behandling, så lenge det ikke er nedlagt dele- og byggeforbud. Men fra det – til å spesifikt henvise til kvadratmeterantall som Plan- og bygningsetaten har foreslått i nevnte reguleringsforslag – synes jeg er meget spesielt, sier Dahl.

– Forslagene kommer i utgangspunktet fra et mindretallsbyråd. Planene er ennå ikke vedtatt. De er heller ikke ferdigbehandlet her i byutviklingskomiteen, understreker Dahl.

Vanlig praksis?

– Er det vanlig praksis at Fylkesmannen gir byggetillatelser ut fra en reguleringsplan som ennå ikke er vedtatt eventuelt ut fra hvilke retningslinjer?

– Området har en spesiell forhistorie Prosessene rundt Sørbråten-området har pågått i en årrekke og Fylkesmannen har opp gjennom årene fått en god del saker til uttalelse. Områdets forhistorie og vår saksbehandling før RPB ble etablert har i noen grad vært førende i den skjønnsutøvelse som er lagt til grunn i de konkrete sakene det vises til, svarer saksbehandler Frode Løset til avisen.

– Men kan vi få et mer konkret svar på det vi spør om?

– Det er svaret vårt! skriver Løset i neste mail.

Og mer var det foreløpig ikke å skrive om den saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse