Spesielt sjeldne funn i Maridalen

Denne uken gravde arkeologene frem middelaldergjenstander ved Skjerven Gård

 

Denne uken gjorde arkeologene sjeldne funn i Maridalen; En hestesko og et spinnehjul fra middelalderen ble gravd frem ved Skjerven Gård.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.05.2014 kl 07:41

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

MARIDALEN/OSLO: I forbindelse med den planlagte sykkelveien fra Brekke til Hammern, i Maridalen, har arkeologer i lang tid sjekket grunnen i området, med tanke på eventuelle arkeologiske gjenstander som kan ligge i bakken.

Og denne uken dukket det frem sjeldne funn, en hestesko og et spinnehjul fra Middelalderen. Ifølge arkeolog og antikvar Silje Hauge, er det første gang det er gjort funn av gårdsbosetning fra middelalderen i Maridalen

1300-tallet

- Dette funnet er datert til 1300-tallet, og det er jo kjent at Maridalen var et veldig viktig sted i denne perioden. Margaretakirka litt lengre inn i dalen er jo et tydelig tegn på dette. Kirka er fra 1200-tallet, og bygd i stein. Det at vi nå også gjør funn av gårdsbosetning i Maridalen er veldig spennende, sier Hauge, og legger til at slike bosetningsfunn kan fortelle mye om folks hverdagsliv i middelalderen.

Les også: Ett tråkk nærmere sykkelvei i Maridalen

Skjerven gård

Funnene ble gjort rett ved det nåværende tunet på Skjerven gård.

- Så vi tolker det foreløpig som rester etter middelaldertunet på samme gård. I Oslo-sammenheng er dette et sjeldent funn. Vi har bare ett tilsvarende funn fra før, og det er fra området rundt Bygdøy Kongsgård. Foreløpig vet vi lite om gårdene i Oslo i middelalderen, så dette er spesielt, forteller Hauge.

Hva skjer videre med det dere har funnet?

- Nå er det Riksantikvaren som bestemmer hva som skjer videre. Hvis det blir videre utgraving er det Kulturhistorisk museum som gjør den jobben. Det vil tas ut prøver til analyse av kulturlaget, og alle gjenstandsfunn vil innleveres til Kulturhistorisk museum til konservering, forskning og eventuelt utstilling, sier Hauge.

Men det er også gjort andre, nye funn i området.

- Det er gjort funn av en del gjenstander med metalldetektor - noen av gjenstandene kan være svært gamle. Vi har også funnet noe vi foreløpig tolker som rester etter bosetning eller annen aktivitet fra bronsealderen, for rundt 2500-3000 år siden, ifølge arkeologen.

Utsetter dette sykkelveiarbeidet?

Vil alle disse funnene utsette videre arbeid med den planlagte sykkelveien fra Brekke til Hammern?

- Nei, det er lite trolig ettersom det som regel tas høyde for at det kan gjøres arkeologiske funn i løpet av en slik planprosess. Men her er det nok Bymiljøetaten som best kan svare på spørsmål om fremdriften videre, sier Hauge.

Hun legger til at det er sannsynlig at Riksantikvaren bestemmer at det vil bli videre utgraving av dette funnet, ja.

Ellers ferdig med gravingen, i forbindelse med den planlagte sykkelveien?

- Vi blir nok helt ferdige i felt i løpet av de neste dagene, tror Hauge.

Kulturhistorisk museum

Hvor blir slike gjenstander plassert «til slutt»?

- Gjenstandene havner hos Kulturhistorisk museum

- Finner mye forskjellig

Det må jo være en utrolig morsom og spennnende jobb å være arkeolog?

- Ja det er det virkelig. Man finner jo mye forskjellig når man graver også. For et par år siden fant noen kollegaer en haug med bortgjemt sølvtøy. Det var sannsynligvis tyvegods, og ble levert inn til politiet.

Ellers kan Hauge fortelle at fjorårets aller viktigste funn er en steinalderboplass, som foreløpig er den eldste i Oslo-området- rundt 11 500 år gammel. På boplassen ble det gjort funn av ca 40 000 gjenstander av flint og annet steinmateriale. Det var på Gjersrud, ved Klemetsrud.

Sykkelvei har byggestart i 2018

Bymiljøetaten, ved seniorrådgiver Odd Olav Bratteberg, kan opplyse om at den planlagte sykkelveien ikke har byggestart før 2018, så det er fortsatt god tid til eventuelle videre utgravinger i området.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse