Spør om lovligheten rundt gravetillatelse

– Hvorfor velge den mest ødeleggende traseen? spør Bent Gether-Rønning (H).

Høyrepolitiker og BU-medlem Bent Gether-Rønning spør om lovligheten rundt EBYs gravetillatelse. – Dette dreier seg jo om et regulert friområde, sier han.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.06.2008 kl 09:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
GREFSEN: – Jeg har nå bedt eiendoms- og byfornyelsesetaten/og eller PBE om mer informasjon hva gjelder lovligheten av en slik fremføring over et regulert friområde, og eventuelt hvor tillatelsen fra Friluftsetaten på dette er. I tillegg ønsker jeg svar på hvorfor den mest ødeleggende fremføringen ble valgt fremfor andre, mer skånsomme alternativer. Hva med å trekke en kabel fra nærmeste nabo Miljøstasjonen, eller hva med luftkabel, spør Gether Rønning.

– Man sitter igjen med et inntrykk av at dette er noe som er tenkt å vare langt mer enn to år. I så tilfelle bryter det med premissene fra PBE, sier han.

Midlertidig prosjekt

Og i brev/notat (av 23.05.08) som byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H) har sendt byutviklingskomiteen, går det frem at prosjektet er midlertidig. «Her følger bl.a. at tiltaket skal fjernes og tomten ryddes innen 01.06.2010.» står det der.

– Jeg reagerer også på at PBE sier at «...vi kommer nå raskt til å godkjenne prosjektet på nytt. Det formelle er dermed i orden». Er det slik å forstå at protester fra bydel Nordre Aker og andre egentlig ikke er av interesse, men at man trenger disse for å ha det «formelle» i orden før en forhåndsbestemt godkjennelse kan gis?, sier Gether-Rønning, og viser videre til PBEs kommentar til den «oppgravde grøften», og at «Stien vil bli utvidet noe fordi den ikke er tilfredsstillende som adkomst til flere boliger».

– Ikke i konflikt med tillatelsen

– Stien som lå der før veien ble gravd, har vært stor nok for alle brukere av området frem til nå, bl.a. skoleklasser, barnehageavdelinger og turgåere. Og det jo snakk om fem beboere i flexbohusene, sier en oppgitt Gether-Rønning, i påvente av svar fra de ansvarlige etatene. Både avisen og Gether-Rønning har også kontaktet Friluftsetaten.

Og etter det Nordre Aker Budstikke kjenner til, mener bydel St. Hanshaugen (som er Flexbos prosjektleder) at gravingen ikke er i konflikt med tillatelsen til oppsetting av småhusene i Kapellveien 75, i tillegg til at strømførsel fra kompostplassen ville medføre for lav kapasitet.

Nordreakerbudstikke.no følger saken videre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse