Språkfag sliter

Språkfagene ved universitetet opplever frafall og kutt.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
BLINDERN: Til tross for et stort behov for fremmedspråkkompetanse i næringslivet, opplever språkfagene ved universitetet frafall og kutt, melder Universitas. Ifølge en undersøkelse

Tall fra Samordna opptak viser en nedgang på 7,3 prosent i søkning til alle språkfag i 2007. Tysk opplevde den største nedgangen, med en reduksjon på 29 prosent, fulgt av fransk og engelsk, med hhv. 22 og 14 prosent. Bare spanskfaget opplevde en oppgang i antall søkere, dog på knappe to prosent.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse