Spunting og pæling i kraftsenter

30 kvinner og menn er i arbeid for å reise det nye Informatikk II-bygget.

Gaustadbekkdalen er i dag hjemsted for en tredjedel av Norges forskningsmiljøer. Nå er arbeidet med det nye Informatikk II-bygget godt i gang.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Et kraftsenter for norsk forskning tar form. Prosjektleder "regulering", Morten Haveraaen og prosjektleder for gjennomføring "bygg og utenfor", Tone Westby, fra Statsbygg.

Gaustadbekkdalen: I 1952 planla og avsatte Stortinget Gaustadbekkdalen til et framtidig senter for forskning, undervisnings- og næringsutvikling. Universitetet i Oslo, SINTEF og Forskningsparken med flere, er allerede etablert her. Målet til Statsbygg, Forskningsrådet og Universitetet i Oslo (UiO), uttalt i en felles visjon om å "lage et kraftsenter for norsk forskning" i bydel Nordre Aker, tar stadig nå tydeligere form.

28.000 kvmStatsbygg og Forskningsrådet, som er grunneiere, har valgt å se bort fra tomtegrensene, og utvikler hele området under ett. Statsbygg har hovedansvaret både for den overordnede planleggingen, og er samtidig byggherre for det nye Informatikkbygget etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og UiO; et bygg på 28.000 kvadratmeter, som vil samle informatikkmiljøer som i dag er spredt på flere steder, mange i provisoriske lokaler.

Fruktbart samarbeid

- Vi har et veldig godt samarbeid med Blindern Vel, Oslo Elveforum og bydel Nordre Aker, kan geolog og prosjektleder for "bygg og utenfor"; Tone Westby, informere.

- Vårt fokus på uteområdene er det disse som skal ha mye av æren for.

Arbeidet med uteområdene innbefatter å få Gaustadbekken, som i dag går i rør, opp i dagen, og å etablere en gang- og sykkeltrasse og grøntdrag fra Domus Athletica, over Problemveien og videre ned dalen. Selve grunnarbeidene til det nye Informatikk II er i full gang og Westby kan fortelle at leirgrunnen krever et omfattende arbeid med spunting og pæling, for å forankre bygget til fjell. De vanskelige grunnforholdene fordrer at også 1.300 kalksementpæler er banket ned og binde leiren. Det nye Informatikk II-bygget er kostnadsberegnet til 900 millioner kroner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse