– Stå på for svømmedrøm

F.v.: Dagfinn Blyverket fra Oslo idretsslag svømmeklubb, Jan Zander fra Idrettsetaten, Ingvild Vevatne (V) i formannskapet til Risenga svømmehall i Asker, og David Koht Norby, daglig leder av Østfoldbadet i Askim, svarte på spørsmål fra de fremmøtte.

– Et badeanlegg er avhengig av kommunale midler, sa Østfoldbadets leder David Khot Norby, til svømmeentusiaster i Nordre Aker. Bør Nordre Aker få nytt svømmeanlegg? Si din mening her.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.04.2008 kl 14:49

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Om Sogn bad overlever nedleggelsen av Sogn vgs. er uklart. Nå er det også ønske om et badeanlegg med flere muligheter.Foto: Karl Andreas Kjelstrup

KJELSÅS/NORDRE AKER: Kanskje var det det fine været som var skyld i at kun et tjuetalls mennesker hadde funnet veien til det åpne møtet om svømmehallsituasjonen i Oslo og i bydelen, på Engebråten skole onsdag 16. april.

Klar apellMen blant de fremmøtte var engasjementet for, og ønske om, nytt svømmeanlegg stort. Apellen fra representanter fra idretten, revmatikerne og familiesvømmere var klar; – Vi ønsker et svømmeanlegg med et bredt tilbud til alle, som er tilgjengelig for offentligheten.

– Bad i nord-vest

Eksterne innledere var Jan Zander fra Idrettsetaten, daglig leder av Østfoldbadet i Askim David Koht Norby, Ingvild Vevatne (V) i formannskapet til Risenga svømmehall i Asker, og Dagfinn Blyverket i Oslo idretsslag (OI) svømmeklubb.

Zander kunne fortelle at etaten har foreslått at Oslo, på lang sikt, trenger nok et varmtvannsbasseng (i tillegg til det på Bøler bad), flere anlegg tilrettelagt for små barn, og tre kombinasjonsanlegg.

– Anlegg som tilbyr noe mer enn bare svømmebasseng, for eksempel treningstilbud har økning i besøkstallet, sa Zander.

Etaten har pekt ut Stovner/Rommen, Oslo vest og Oslo nord-vest som områder som mangler gode tilbud.

Årsaker til svømmeønsket

Svømmehallpådriver og initiativtaker for folkemøtet, bydelsutvalgspolitiker May-Brith Døsslands (V), hovedargument har vært at Osloskolen i dag kun tilbyr elevene ti svømmetimer i løpet av ti års skolegang. Dette skal ha med tilgangen på fasiliteter å gjøre, og er færre timer enn hva som er pålagt.

Behovet for en offentlig tilgjengelig svømmehall skal også være stort.

– Vi har sluttet å svømme med familien fordi tilbudet i Oslo er for dårlig, fortalte en av de fremmøtte til Nordre Aker Budstikke etter møtet.

OI og idretten, som i dag bruker Sogn bad fritt, frykter for tilbudet dersom badet stenges når Sogn videregående etter planen flyttes i 2011.

– Feilslått høyrepolitikk

– Hvorfor klarer ikke vi å få et bad i Nordre Aker når disse har fått det til? spurte May-Brith Døssland da hun introduserte gjestene fra Asker og Askim, som har henholdsvis 52.000 og 14.300 innbyggere. Bydel Nordre Aker har cirka 43.000 innbyggere.

Både Risenga og Østfoldbadet har valgt en kombinasjonsløsning (i møtet kalt «badeland»), med blant annet 25 meters-basseng, baby-basseng, terapibasseng, stupebasseng (Risenga) og sklier.

– Risenga kostet 204 millioner og åpnet for halvannet år siden. Målet er at driften skal gå rundt. Med 240.000 besøkende i året dekkes driftskostnadene akkurat, fortalte Vevatne.

– Østfoldbadet hadde hatt røde tall uten kommunens bidrag, sa Koht Norby om badet, som drives som aksjeselskap der kommunene eier 75% av aksjene, men som han bedyrte at har et positivt samfunnsregnskap.

– Det må investeres offentlige kroner i et slikt anlegg. Politikerne i Oslo må innse at bad er en del av det offentlige tilbud. Det er direkte tragisk at Oslo mangler svømmehaller. Å tro at man kan sette dette ut til private for å løse problemet, er feilslått høyrepolitikk, mente badesjefen fra Askim, som oppfordret de fremmøtte til å engasjere seg, gjerne politisk, og kjempe for at badeanplegget kan bli en realitet.

Aha-opplevelse

Bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker har tidligere vedtatt å jobbe for lokal svømmehall ved å oppfordre byrådet til å utrede en behovsanalyse, samt mulig plassering.

Både Døssland og Terje Grytbakk (Ap), de to eneste BU-politikerne som deltok på møtet, var overrasket over Koht Norbys påstander om lite lønnsomhet.

– BU hadde håpetå få med private aktører til å drive et lokalt bad. Det er litt ovetrraskende at Koht Norby tror det ikke er mulig, sa Grytbakk etter møtet.

– Det var en aha-opplevelse å høre at det ikke er bedriftsøkonomisk mer lønnsomt. Men det viser at helse ikke kan måles i kroner og øre, sa Døssland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse