Stadig færre arbeidsledige

Tallene fra NAV viser en positiv trend.

Arbeidsledigheten i bydel Nordre Aker har gått ned med 14,4 prosent, melder NAV. De arbeidsledige i Oslo generelt kommer seg også raskere i arbeid, sammenlignet med i fjor.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.07.2008 kl 13:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: I første halvår 2008 hadde helt arbeidsledige i Oslo en gjennomsnittlig ledighetsperiode på 136 dager, noe som er en nedgang på 10,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det er svært gledelig at arbeidssøkere i Oslo kommer seg raskere ut i jobb eller aktivitet enn før, sier fungerende fylkesdirektør Tom Daniel Ø. Sunde.

I første halvår 2008 hadde Oslo en nedgang i helt arbeidsledige på 18 prosent sammenlignet med 1. halvår 2007, mens nedgangen i antall personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere i samme periode var på 5 prosent.

- Dette betyr at det fremdeles er mange personer som melder seg arbeidsledige hos NAV. Hovedårsaken til den sterke ledighetsnedgangen i første halvår 2008 er altså ikke at det er langt færre personer som registrerer seg som arbeidsledige, men at det gode arbeidsmarkedet gjør at de som blir arbeidsledige lettere kommer seg ut i jobb eller aktivitet. Det sterke etterspørselen har også kommet langtidsledige til gode. Ledighetsnedgangen for denne gruppen har vært på 29 prosent i første halvår 2008 sammenlignet med samme periode i fjor, sier Sunde.

Ved utgangen av juli var 3 416 kvinner i Oslo helt arbeidsledige, mot 3 862 menn. Dette speiler en nedgang på henholdsvis 9 og 17 %.Noe av forklaringen kan være den store mengden stillingsutlysninger i såkalte ”kvinneyrker”, mener Sunde.

- Det siste halvåret har det derimot vært utlyst mange ledige stillinger i yrker som tradisjonelt er dominert av kvinner, som helse og omsorg, undervisning, barne- og ungdomsarbeid og kontorarbeid, sier han.

Arbeidsledigheten går sterkest ned innen undervisning, hvor det nå er 26 prosent færre ledige enn på samme tid i fjor. Ledigheten øker mest innen næringen bygg og anlegg hvor helt ledige har økt med 40 prosent fra juli i fjor.

Ved utgangen av juli var det 7 278 helt arbeidsledige i Oslo. Dette en nedgang på 13 prosent sammenlignet med juli i fjor. Ledigheten målt i faktiske tall gikk noe opp i juli, og korrigert for vanlige sesongmessige svingninger økte antall helt arbeidsledige med 134 personer siste måned, melder NAV.

I Oslo har Bydel Grünerløkka størst registrert arbeidsledighet med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Bydelen med lavest ledighet er Bydel Nordstrand hvor 1,4 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige.

Godt arbeidsmarked

I første halvår 2008 hadde Oslo en nedgang i helt arbeidsledige på 18 prosent sammenlignet med 1. halvår 2007, mens nedgangen i antall personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere i samme periode var på 5 prosent.

- Dette betyr at det fremdeles er mange personer som melder seg arbeidsledige hos NAV. Hovedårsaken til den sterke ledighetsnedgangen i første halvår 2008 er altså ikke at det er langt færre personer som registrerer seg som arbeidsledige, men at det gode arbeidsmarkedet gjør at de som blir arbeidsledige lettere kommer seg ut i jobb eller aktivitet. Det sterke etterspørselen har også kommet langtidsledige til gode. Ledighetsnedgangen for denne gruppen har vært på 29 prosent i første halvår 2008 sammenlignet med samme periode i fjor, sier Sunde.

Sterkest nedgang innen undervisning

Ved utgangen av juli var 3 416 kvinner i Oslo helt arbeidsledige, mot 3 862 menn. Dette speiler en nedgang på henholdsvis 9 og 17 %.Noe av forklaringen kan være den store mengden stillingsutlysninger i såkalte ”kvinneyrker”, mener Sunde.

- Det siste halvåret har det derimot vært utlyst mange ledige stillinger i yrker som tradisjonelt er dominert av kvinner, som helse og omsorg, undervisning, barne- og ungdomsarbeid og kontorarbeid, sier han.

Arbeidsledigheten går sterkest ned innen undervisning, hvor det nå er 26 prosent færre ledige enn på samme tid i fjor. Ledigheten øker mest innen næringen bygg og anlegg hvor helt ledige har økt med 40 prosent fra juli i fjor.

Ved utgangen av juli var det 7 278 helt arbeidsledige i Oslo. Dette en nedgang på 13 prosent sammenlignet med juli i fjor. Ledigheten målt i faktiske tall gikk noe opp i juli, og korrigert for vanlige sesongmessige svingninger økte antall helt arbeidsledige med 134 personer siste måned, melder NAV.

I Oslo har Bydel Grünerløkka størst registrert arbeidsledighet med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Bydelen med lavest ledighet er Bydel Nordstrand hvor 1,4 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige. Bydel Nordre Aker kommer like bak med 1,5 prosent av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledige.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse