ANNONSE
Annonse

Stadig flere aborter

ABORT: Stadig flere velger svangerskapsavbrudd

Forskning viser at stadig flere kvinner velger å ta abort.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.10.2009 kl 10:35

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KVINNEGUIDEN.NO:

I 2008 ble det utført vel 16 000 svangerskapsavbrudd, nesten 900 flere enn i 2007. Det viser foreløpige tall fra Register for svangerskapsavbrudd, Folkehelseinstituttet.

Det har vært en stigende tendens til abort de siste årene. Når man ser på antall aborter per 1000 kvinner, viser tallene fra 2008 at vi nå nærmer oss nivået på 1980-tallet.

LES OGSÅ:Når du angrer på aborten

Rett til selvbestemt abort

Siden 1979 har norske kvinner kunnet bestemme selv om vi vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene. Etter 12. svangerskapsuke behandles kvinnens begjæring i en abortnemnd. Svangerskapsavbrudd kan her innvilges på bestemte vilkår. Svangerskapsavbrudd etter 12. svangerskapsuke betegnes som såkalt nemndbehandlede aborter.

LES OGSÅ:Hvorfor abort?

I 1979, det første året selvbestemt abort var tilgjengelig i Norge, ble det foretatt 15,7 abortinngrep per 1000 kvinner. Overgangen til selvbestemt abort ga ingen umiddelbar endring i aborttallene.

Hyppigheten av aborter falt på 1980- og 1990-tallet, og 2002-raten er den laveste som er registrert siden abortloven trådte i kraft. Dette året ble det foretatt 12,7 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i alderen 15

— 49

Flest aborter i aldersgruppen 20-24 år

I forhold til 2007 økte totalt antall aborter med 889 i 2008. Økningen kan særlig sees i aldergruppene mellom 20 og 30 år. Tenåringsaborter ligger fortsatt en del lavere enn på 1980-tallet.

Aldersgruppen 20-24 år har hatt den høyeste aborthyppigheten sett over en 20-årsperiode. I 2008 ble det utført 30,6 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen, dvs. tre av 100 kvinner i alderen 20-24 år fikk utført en abort.

Reseptfri nødprevensjon

En rekke tiltak er satt i verk for å redusere antall svangerskapsavbrudd, særlig avbrudd hos kvinner under 20 år. De viktigste tiltakene er informasjon om kropp og seksualitet og lett tilgang til prevensjon.

DISKUTÉR i forumet på Kvinneguiden.no: Graviditet

Tenåringer har nå tilbud om reseptfri nødprevensjon. Helsesøstre og jordmødre har fått forskrivningsrett for hormonal prevensjon (p-piller) til tenåringer. Andre tiltak er gratis kondomer, gratis opplysningstelefon om seksualitet, styrking av studenthelsetjenesten og opprettelse av helsestasjoner for ungdom.

Endelige tall legges fram 15. desember 2009.

Kilde: Folkehelseinstituttet

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse