Stang møter ungdommen

Ordfører Fabian Stang.

Sentralt Ungdomsråd i Oslo er misfornøyd over behandlingen de får av Oslo kommune. I dag inviterer de politikerne til dialogkonferanse.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.02.2008 kl 09:08

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Blant deltakerne på dagens konferanse er ordfører Fabian Stang.

- Politikerne oppfordrer ungdom til å engasjere seg, men i praksis møter vi et massivt og tungrodd byråkrati som nekter å samarbeide, sier lederen for rådet, Manvi Rohatgi (17).

- Vi opplever at sakene som vedtas i bystyret ikke blir fulgt opp av ansvarlige saksbehandlere i kommunen. Det er svært alvorlig både for ungdommens engasjement, men også for demokratiet som sådan, fortsetter hun.

Ingen henvendelser fra kommunen

Siden SUR ble opprettet som høringsorgan i 2005 har rådet bare fått noen få saker fra kommunen. Rådet har gjentatte ganger bedt om møter med ulike byrådsavdelinger både i forbindelse med konkrete saker, og for å diskutere hvordan vi kan samarbeide.

- Enten vil de ikke møte oss, eller så skjer det ingen ting i etterkant, sier Rohatgi.

I følge FNs barnekonvensjon (§ 12) har barn og unge rett til å uttale seg i alle saker som angår dem. Sentralt Ungdomsråd mener de har fått innblikk i bare en brøkdel av sakene rådet burde bli konsultert i.

- Viktig med god dialog

De fleste partiene og de viktigste byrådsavdelingene vil være representert ved dagens dialogkonferanse. Rådet mener det er viktig at ungdom og politikere har en god dialog.

- Vi er veldig glade for de som kommer på konferansen. Men det viktigste er jo hva som skjer etter konferansen. Blir det en bedring? undrer Rohatgi.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse