Stang møter ungdommen

Stang møter ungdommen

Ordfører Fabian Stang.

Sentralt Ungdomsråd i Oslo er misfornøyd over behandlingen de får av Oslo kommune. I dag inviterer de politikerne til dialogkonferanse.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.02.2008 kl 09:08

OSLO: Blant deltakerne på dagens konferanse er ordfører Fabian Stang.

- Politikerne oppfordrer ungdom til å engasjere seg, men i praksis møter vi et massivt og tungrodd byråkrati som nekter å samarbeide, sier lederen for rådet, Manvi Rohatgi (17).

- Vi opplever at sakene som vedtas i bystyret ikke blir fulgt opp av ansvarlige saksbehandlere i kommunen. Det er svært alvorlig både for ungdommens engasjement, men også for demokratiet som sådan, fortsetter hun.

Ingen henvendelser fra kommunen

Siden SUR ble opprettet som høringsorgan i 2005 har rådet bare fått noen få saker fra kommunen. Rådet har gjentatte ganger bedt om møter med ulike byrådsavdelinger både i forbindelse med konkrete saker, og for å diskutere hvordan vi kan samarbeide.

- Enten vil de ikke møte oss, eller så skjer det ingen ting i etterkant, sier Rohatgi.

I følge FNs barnekonvensjon (§ 12) har barn og unge rett til å uttale seg i alle saker som angår dem. Sentralt Ungdomsråd mener de har fått innblikk i bare en brøkdel av sakene rådet burde bli konsultert i.

- Viktig med god dialog

De fleste partiene og de viktigste byrådsavdelingene vil være representert ved dagens dialogkonferanse. Rådet mener det er viktig at ungdom og politikere har en god dialog.

- Vi er veldig glade for de som kommer på konferansen. Men det viktigste er jo hva som skjer etter konferansen. Blir det en bedring? undrer Rohatgi.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!