Stanser eplehage-entreprenørene

Berg, Nordberg og Sogn Vel får støtte i kampen om å la gjeldende reguleringsplan for Nordberg gjelde. Kjell Vinje og Bård Folke Fredriksen. Foto: Tone Berild Kristiansen

En storstilt fortetting av bydel Nordre Aker er i full gang, med store og små prosjekter. Staudeveien 18 er en liten, men typisk sak.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Bård Folke Fredriksen, leder for Oslo Høyres bystyregruppe og for bystyrets finanskomité, ser alvorlig på slike overtramp. Foto: Tone Berild Kristiansen

Nordberg: - Den type fortetting vi ser i dette området må det reageres på med en gang. Jeg trodde Nordberg hadde et større vern enn de områdene som er med i "Småhusplanen for ytre by" i Oslo. Hvis dagens reguleringsplan for dette helhetlige, gode boligområdet ikke virker slik den var tenkt, trenger vi rett og slett en ny reguleringsplan, uttaler Bård Folke Fredriksen, leder av både Oslo Høyres bystyregruppe og bystyrets finanskomité.

Tre etasjer

- Vi så, for noen år siden, hvordan gode boligområder på Bestum, Ullern og Kjelsås gradvis ble forandret, og vi fikk vedtatt småhusplanen. Den strammet opp, og reddet, flere tidligere feilslåtte fortetningsgivere, sier han.

I Staudeveien 18 er et prosjekt i gang med riving av eksisterende enebolig etterfulgt av oppføring av to nye bygninger, med til sammen fire boenheter og underjordisk garasjeanlegg. De nye byggene vil få inntil tre etasjer. Dette har satt sinnene i kok hos en rekke naboer. Berg, Nordberg og Sogn Vel viser til gjeldende reguleringsplan for området, som blant annet lyder; "Alle nye byggetiltak i området skal rette seg etter opprinnelig bebyggelsesmønster for nabobebyggelsen". Staudeveien 18 er nå planlagt omgjort fra lav enebolig til tre etasjers bygg med flere boenheter.

Kan ikke nekte

Plan- og bygningsetaten skriver i saken om Staudeveien 18; "Forslaget synes å stride mot reguleringsplansbestemmelsens § 3 som sier at alle nye byggetiltak i området skal rette seg inn etter opprinnelig bebyggelsesmønster for nabobegyggelsen. Bebyggelsen på naboeiendommene langs Staudeveien på dette sted består av ett hus på relativt store tomter og med møneretning parallelt med veien. Det synes også fremmed i området med felles underjordisk garasjeanlegg".

Imidlertid konkluderer etaten at den "ikke har funnet at det foreligger hjemmel for å kunne nekte at det på eiendommen blir oppført bebyggelse i hovedtrekk slik som foreslått"?

Høyres bystyregruppe vil nå fremme forslag om at byrådet bes fremlegge sak om midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningslovens § 33, i påvente av ny reguleringsplan for Nordbergområdet.

- Nå håper vi Oslo Venstre går sammen med oss. Det var de som utsatte saken, og vil avgjøre flertallet, forteller Kjelsåsbeboeren Bård Folke Fredriksen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse