Stasjonsbyen til bystyret

Stasjonsbyen er sendt videre fra byutviklingskomiteen til bystyret. Utlån

Onsdag 12. mars behandlet byutviklingskomiteen igjen Grefsen Stasjonsby. Nå er neste stopp endelig behandling i bystyret.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2008 kl 17:09

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap) er ikke fornøyd med komiteens stasjonsby-innstilling til bystyret.

GREFSEN: Onsdag (12.03.) behandlet byutviklingskomiteen igjen Grefsen Stasjonsby – tomten ligger i Sagene bydel, men helt på grensen til Nordre Aker. Nå er saken oversendt bystyret.

Ingen stasjonsatkomst?

Byutviklingskomiteens nestleder, Tone Tellevik Dahl (Ap) er ikke fornøyd med utfallet av komitébehandlingen.

– Det er beklagelig at de borgerlige partiene – med støtte fra Venstre – nå har endret byrådets innstilling om tverrforbindelse fra stasjonsbyen og over til Grefsen togstasjon, og fjernet rekkefølgebestemmelsen som ville sikret en slik undergang eller overgang. I stedet er nå ordlyden i innstillingen til bystyret at det «kan» lages en undergang til Grefsen togstasjon. I praksis betyr det at det egentlig ikke blir påkrevet å lage noen direkteforbindelse til togstasjonen. Og siden utbygger har vært negative til å bygge undergang, men til nød en overgang, så tror jeg ikke dette blir noe av, sier Dahl.

I stedet må stasjonsbybeboerne gå enten rundt Storo, eller ned til Sinsen for å komme over til togstasjonen.

Følger ikke reglene

Grefsen Stasjonsby-utbyggerne, J.M. Byggholt AS og Rom Eiendom AS, ønsket i utgangspunktet å bygge mellom 900 og 1000 leiligheter i blokker fra Storo til Sinsen. Men antallet blir nå noe redusert, muligens ned mot 850, fordi bystyrets vedtatte nye reglene om leilighetsfordelinger i en viss grad også vil gjelde for stasjonsbyen. Men Ap og SV ønsket at de nye leilighetsreglene skulle gjelde 100% for stasjonsbyen.

– Selv om det ble flertallsvedtak i komiteen for en mellomløsning i forhold til de nye reglene, er det svært skuffende at Venstre støtter de borgerlige partiene i at reglene ikke fullt og helt skal gjelde for stasjonsbyen. Og dette er jo regler Venstre selv har vært med på å vedta, sier Dahl.

– Nå åpnes det for at stasjonsbyen kan få mange veldig små leiligheter. Det er lite praktisk og uheldig. Sagene bydel har et stort behov for mange flere store leiligheter til barnefamiliene, sier Dahl, som også tidligere har vært BU-leder for Sagene bydel.

Det har foreløpig ikke lykkes Nordre Aker Budstikke å komme i kontakt med leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V).

Høydene uendretHøydene på byggene ble uendret etter komiteens behandling onsdag (12.03.) Det betyr at byrådets innstilling om at de høyeste blokkene kan bli 11 + 1 etasjer (øverste etasje tilbaketrukket) fortsatt ligger i innstillingen videre til bystyrebehandlingen, som etter planen blir 2. april.

Støytiltak

I tillegg ligger det i innstillingen til bystyret at ved økt støy over en desibel, som følge av stasjonsbyen, forplikter utbygger seg til å utbedre situasjonen.

– Komiteen har også en meget tydelig merknad om hvordan støyskjerming kan gjøres gjennom arkitektoniske utforminger og material valg, forteller Dahl.

Trafikken i egen planTrafikkatkomstene til og fra stasjonsbyen, blant annet fra Hans Nielsens Hauges gate, skal reguleres inn i egne separate trafikkplaner. Hele komitéinnstillingen kan du lese om på bystyrets nettsider.

Fornøyde

Utbyggerne er godt fornøyd med komiteens innstilling.

– Vi er selvsagt glade for at vi har fått et vedtak som gir grønt lys for Stasjonsbyen, og at det er politisk vilje til å satse på knutepunktsprosjektene. Nå ser vi frem til å gå over i en byggefase så raskt som mulig, med å skape et helt nytt boligområde, sier prosjektleder Tanja Guettler, som vil ha kontakt med naboer og velforeninger.

– I den videre prosessen er vi helt avhengige av en fortsatt aktiv dialog med naboene til prosjektet, og kommer til å jobbe mye med å gi god informasjon. Her har velforeningene også en viktig rolle, og vi vil nå ta kontakt for å diskutere konkret hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for aktiv dialog, sier Guettler.

Hva med undergang – eventuelt overgang?

– Vi vil tilrettelegge vårt område vis-à-vis Grefsen stasjonsbygg, slik at vi ikke hindrer muligheten for en fremtidig kryssing, sier Guettler.

– Imidlertid vurderer Jernbaneverket å flytte plattformene nærmere Storo. Når vi bygger overgangen ved Storo T-banestasjon vil denne forbinde jernbane, T-bane, gang-sykkelvei langs ringveien og veiene i og langs Stasjonsbyen. Overgangen kommer i forbindelse med første byggetrinn, kan Guettler fortelle.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse