Stasjonsbytrafikk i egen reguleringsplan

Stajonsbyen: Slik så skissen over stasjonsbyen ut i starten - men nå foreslår utbygger å redusere høydene på blokkene - med 1 - 2.5 etasje. Hele "byen" fra Storo til Sinsen er ikke med på skissen. Arkiv

Trafikkløsningene i Hans Nielsens Hauges gate, i tilknytning til Stasjonsby-prosjektet, er foreslått behandlet som egen reguleringssak

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Grefsen: I fjor returnerte bystyret Grefsen Stasjonsbyprosjektet, og ønsket nytt forslag med blant annet bedre trafikkløsninger og nedjusterte blokkhøyder. Nærmere 1000 leiligheter er planlagt fra Storo til Sinsen. Ifølge utbygger av Grefsen Stasjonsby, Grefsen Utvikling AS, og forrige torsdags Aften, er det allerede sendt inn et nytt og justert forslag til politisk behandling i byutviklingskomiteen og bystyret. Der er antall leiligheter redusert med 50, og blokkhøydene redusert med 1 - 2,5 etasje. Bystyremedlem Khalid Mahmood (Ap) uttalte i samme avis at han så for seg en rask avklaring av prosjektet.

I byrådet

Men så veldig fort går det ikke, foreløpig er det kun byrådsavdelingen som har mottatt et brev fra utbygger.

- I brevet er det foreslått justeringer av planforslaget. Men konkret hvilke ønsker jeg ikke å gå i detalj på nå. Planforslaget skal behandles på nytt i byrådet som avgir ny innstilling til byutviklingskomiteen og bystyret, forteller Rune Raknes, spesialrådgiver og saksbehandler for utbyggingen i byrådets avdeling for byutvikling.

Egen trafikkregulering- Når det gjelder trafikkløsninger i Hans Nielsens Hauges gate, adkomst til en del av prosjektet, så blir det behandlet som en egen reguleringssak som Plan- og bygningsetaten har fått i oppdrag å utarbeide. En del av endringsforslaget fra forslagsstiller for Grefsen Stasjonsby, er at det i reguleringsbestemmelsene legges inn rekkefølgekrav slik at de planlagte blokkene som vil ha adkomst fra Hans Nielsens Hauges gate, ikke får rammetillatelse (ikke blir bygget, journ. anm.) før reguleringsplan for adkomst er vedtatt, sier Raknes.

Høring

Skulle endringsforslaget fra utbygger inneholde nye elementer i saken "...som krever varsling..." , forteller saksbehandleren at forslaget vil bli sendt ut på høring.

- Men når det gjelder rekkefølgekravet knyttet til adkomst ved Hans Nielsen Hauges gate, så er det varslet tidligere, både til Sagene og Nordre Aker, forteller Raknes.

Bydelspolitiker og bystyremedlem Ivar Christiansen (Ap) var med på å snu bystyreforhandlingene om Grefsen Stasjonsby i fjor høst.

- Da saken ble returnert fra bystyret i fjor høst, var det en forutsetning at trafikkløsningene i Hans Nielsens Hauges gate skulle på plass før saken igjen skulle behandles i bystyret. Å behandle reguleringen for det store byggeprosjektet stykkvis, ved blant annet å ta ut trafikkbiten i Hans Nielsens Hauges gate som egen reguleringsplan, vil ikke være med på å godt nok synliggjøre de store konsekvensene dette prosjektet kan få for området, ikke minst trafikalt, sier Christiansen, som fnyser av forslaget om å redusere antall leiligheter med 50.

- 900 - 1000 leiligheter i blokker fra Storo til Sinsen er absurd, og uansett hvor gode trafikkløsninger plan- og bygningsetaten skulle komme opp med i forhold til en så stor utbygging, vil det tvilsomt være godt nok for å løse trafikken i et område som allerede nå er svært presset. Etter min mening burde ikke antall foreslåtte leiligheter overstige 600, sier Christiansen som også representerer bydelsutvalget i Nordre Aker.

- Jeg skal sørge for at byrådets innstilling over utbyggers nye forslag i Grefsen Stasjonby blir behandlet i Nordre Akers bydelsutvalg (BU). Slik at BU har en uttalelse på plass i byutviklingskomiteen før saken skal behandles der, sier Christiansen.

"Vegg" og skole

Leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V) har selv ikke sett det nye forslaget fra utbygger av stasjonsbyen.

- Men i utgangspunktet er det positivt at man nå har erkjent at det må gjøres noe med høyden på blokkene, og vi ønsker jo at det blir bygget boliger på tomten. Likevel, det viktige blir hvordan forslaget forholder seg til resten av området, og at prosjektet fortsatt ikke fremstår som en vegg mellom indre og ytre by - fra Storo til Sinsen. I tillegg må vi ha fokus på skolesituasjonen i området, sier Elvestuen, som ikke umiddelbart ser noen problemer i at trafikkløsningene i Hans Nielsens Haugesgate blir behandlet som en egen reguleringssak - så lenge rekkefølgebestemmelsene er på plass.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse